Enquesta trimestral de cost laboral M

Cost laboral per hora efectiva
Components del cost laboral / Grandària de les unitats
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
  D'1 a 49
 treballadors
  De 50 a 199
 treballadors
  De 200 i més
 treballadors
 
 Total
Cost salarial    
     Cost salarial ordinari11,2513,3315,0112,92
     Altres costos salarials2,153,063,522,79
     Total13,4016,3918,5415,71
Altres costos    
     Cost per percepcions no salarials0,320,450,570,43
     Cost per cotitzacions obligatòries4,074,945,364,68
     Total4,395,405,945,11
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social0,060,090,120,08
Cost laboral total17,7321,7024,3620,74
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.2.3
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Sector d'activitat T
 (+) Branques d'activitat T
 Components del cost laboral T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 Grandària de les unitats T
 (+) Grandària de les unitats T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: