Enquesta trimestral de cost laboral M

Nombre de vacants
Grandària de les unitats
Catalunya. 3r trimestre del 2018
    Valor
D'1 a 49 treballadors7.327
De 50 a 199 treballadors5.157
De 200 i més treballadors7.182
Total19.666
Unitats: Llocs de treball vacants.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 5.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
 Nombre de vacants T
 Sector d'activitat T
 Grandària de les unitats T
 (+) Motiu pel qual no hi ha vacants T
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2018. Actualització: 18 de desembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: