Enquesta trimestral de cost laboral M

Cost laboral per hora efectiva
Components del cost laboral / Branques d'activitat
Catalunya. 3r. trimestre del 2018
 
Indústries
extractives,
energia,
aigua
i residus
 Aliment.,
tèxtil,
fusta,
paper
i arts
gràfiques
 Quím. i
cautxú
 
Metal·lúrgia
 

Maquinària,
material
elèctric
i de transp.
 
Construc.
 Comerç
engròs i
reparació
vehicles
motor i
motoc.
 Comerç
detall
 Transport i
emmagatz.
Cost salarial         
     Cost salarial ordinari17,4813,4719,4015,8917,4613,7214,9411,3315,17
     Altres costos salarials2,100,903,551,042,180,871,520,621,40
     Total19,5914,3722,9516,9319,6414,5916,4611,9516,56
Altres costos         
     Cost per percepcions no salarials0,560,300,950,330,510,640,570,321,01
     Cost per cotitzacions obligatòries7,005,077,076,206,745,795,263,945,65
     Total7,575,368,026,547,256,435,824,266,66
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social0,080,080,080,070,090,050,100,060,08
Cost laboral total27,0819,6530,8823,4026,8020,9822,1916,1423,14
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 3r. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.2.2
Cost laboral per hora efectiva
Components del cost laboral / Branques d'activitat
Catalunya. 3r. trimestre del 2018
 
Hostaleria
 Informació
i comunic.
 


Activitats
financeres
i asseg.
 

Activitats
immob.,
professionals
i tècniq.
 


Activitats
adm. i
serveis aux.
 Adm.
pública
 
Educació
 


Sanitat
i serveis
socials
 
Activitats
culturals
i esport.,
i altres
serveis
 
Total
Cost salarial          
     Cost salarial ordinari9,8920,2426,3516,7211,2018,2621,2216,6811,5214,98
     Altres costos salarials0,382,412,281,660,850,470,470,780,781,15
     Total10,2822,6528,6318,3912,0518,7321,6917,4612,3016,13
Altres costos          
     Cost per percepcions no salarials0,191,510,840,410,440,320,170,210,340,47
     Cost per cotitzacions obligatòries3,566,458,015,494,366,597,645,954,265,41
     Total3,757,968,855,904,806,917,826,164,605,88
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social0,070,160,170,130,110,010,050,180,230,10
Cost laboral total13,9630,4437,3024,1516,7425,6429,4623,4316,6821,92
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 3r. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.2.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Sector d'activitat T
 (+) Branques d'activitat T
 Components del cost laboral T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 Grandària de les unitats T
 (+) Grandària de les unitats T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r. trimestre del 2018. Actualització: 18 de desembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: