Enquesta trimestral de cost laboral M

Cost laboral per hora efectiva
Components del cost laboral / Branques d'activitat
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
 
Indústries
extractives,
energia,
aigua
i residus
 Aliment.,
tèxtil,
fusta,
paper
i arts
gràfiques
 Quím. i
cautxú
 
Metal·lúrgia
 

Maquinària,
material
elèctric
i de transp.
 
Construc.
 Comerç
engròs i
reparació
vehicles
motor i
motoc.
 Comerç
detall
 Transport i
emmagatz.
Cost salarial         
     Cost salarial ordinari14,7811,6916,3313,6914,4711,4512,6710,3913,28
     Altres costos salarials4,113,075,193,944,162,612,862,471,93
     Total18,8914,7621,5317,6318,6314,0615,5312,8515,22
Altres costos         
     Cost per percepcions no salarials0,900,340,760,410,460,490,370,311,05
     Cost per cotitzacions obligatòries5,984,365,945,275,564,844,623,615,00
     Total6,884,716,705,686,025,344,993,926,05
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social0,050,050,060,070,070,060,070,060,06
Cost laboral total25,7219,4128,1723,2424,5719,3420,4516,7221,21
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.2.2
Cost laboral per hora efectiva
Components del cost laboral / Branques d'activitat
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
 
Hostaleria
 Informació
i comunic.
 


Activitats
financeres
i asseg.
 

Activitats
immob.,
professionals
i tècniq.
 


Activitats
adm. i
serveis aux.
 Adm.
pública
 
Educació
 


Sanitat
i serveis
socials
 
Activitats
culturals
i esport.,
i altres
serveis
 
Total
Cost salarial          
     Cost salarial ordinari9,4417,1522,3514,179,9815,0614,3814,2810,3412,92
     Altres costos salarials1,103,864,002,141,293,622,504,011,882,79
     Total10,5421,0126,3516,3111,2718,6816,8818,2912,2215,71
Altres costos          
     Cost per percepcions no salarials0,170,820,680,480,360,400,260,280,390,43
     Cost per cotitzacions obligatòries3,415,546,744,603,865,525,115,093,844,68
     Total3,586,367,435,084,225,925,375,374,235,11
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social0,050,100,060,100,100,010,030,250,210,08
Cost laboral total14,0827,2733,7221,2915,3924,5922,2223,4016,2420,74
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.2.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Sector d'activitat T
 (+) Branques d'activitat T
 Components del cost laboral T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 Grandària de les unitats T
 (+) Grandària de les unitats T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: