Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adaptació de la COICOP de l'Oficina Estadística de Nacions Unides
1968
Català

[2] Estructura

L'estructura esta integrada amb dos nivells d'agregació que contenen respectivament 10 i 36 categories identificades per codis amb 2 i 3 dígits.

Índex


Tema[1] Descripció i objectius

Tema[2] Estructura