Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaCorrespondències amb CCAE-93 (ca). 4 dígits
IAE (ca)Partició (*)CCAE-93 (ca)
Tema1*0110P3Tema01210
Tema1*0120P3Tema01210
Tema1*0130P3Tema01210
Tema1*0210P4Tema01221
Tema1*0220P4Tema01221
Tema1*0230P4Tema01221
Tema1*0240P4Tema01221
Tema1*0310P1Tema01232
Tema1*0320P2Tema01231
Tema1*0330P2Tema01231
Tema1*0411P8Tema01240
Tema1*0412P8Tema01240
Tema1*0421P8Tema01240
Tema1*0422P8Tema01240
Tema1*0423P8Tema01240
Tema1*0424P8Tema01240
Tema1*0425P8Tema01240
Tema1*0510P4Tema01250
Tema1*0610P1Tema01222
Tema1*0620P4Tema01250
Tema1*0690P4Tema01250
Tema1*0690P1Tema01501
Tema1*0690P1Tema01502
Tema1*0690P1Tema01503
Tema1*0710P4Tema01250
Tema1*1111P3Tema10102
Tema1*1112P2Tema10103
Tema1*1113P3Tema10102
Tema1*1113P2Tema10103
Tema1*1114P3Tema10102
Tema1*1121P2Tema10101
Tema1*1122P2Tema10101
Tema1*1131P2Tema10200
Tema1*1132P2Tema10200
Tema1*1140P1Tema23100
Tema1*1211P8Tema74204
Tema1*1212P2Tema11200
Tema1*1213P2Tema11200
Tema1*1219P8Tema74204
Tema1*1221P3Tema11100
Tema1*1222P1Tema60300
Tema1*1231P3Tema11100
Tema1*1232P2Tema40200
Tema1*1240P3Tema11100
Tema1*1300P1Tema23200
Tema1*1410P2Tema12000
Tema1*1420P2Tema12000
Tema1*1431P1Tema23301
Tema1*1432P2Tema23302
Tema1*1433P2Tema23302
Tema1*1511P1Tema40101
Tema1*1512P1Tema40102
Tema1*1513P1Tema40103
Tema1*1514P1Tema40104
Tema1*1515P1Tema40105
Tema1*1520P2Tema40200
Tema1*1530P2Tema40300
Tema1*1611P4Tema41000
Tema1*1612P4Tema41000
Tema1*1613P4Tema41000
Tema1*1614P4Tema41000
Tema1*1620P2Tema40300
Tema1*2111P2Tema13100
Tema1*2111P3Tema14303
Tema1*2112P2Tema13100
Tema1*2121P2Tema13203
Tema1*2122P1Tema13201
Tema1*2122P1Tema13202
Tema1*2122P2Tema13203
Tema1*2211P13Tema27100
Tema1*2211P7Tema27351
Tema1*2212P13Tema27100
Tema1*2212P7Tema27351
Tema1*2213P13Tema27100
Tema1*2213P7Tema27351
Tema1*2214P13Tema27100
Tema1*2214P7Tema27351
Tema1*2215P13Tema27100
Tema1*2215P4Tema27320
Tema1*2215P7Tema27351
Tema1*2216P13Tema27100
Tema1*2216P7Tema27351
Tema1*2217P13Tema27100
Tema1*2217P7Tema27351
Tema1*2221P13Tema27100
Tema1*2222P13Tema27100
Tema1*2223P13Tema27100
Tema1*2224P13Tema27100
Tema1*2225P13Tema27100
Tema1*2226P13Tema27100
Tema1*2231P3Tema27221
Tema1*2232P3Tema27221
Tema1*2233P3Tema27221
Tema1*2234P1Tema27222
Tema1*2241P1Tema27340
Tema1*2242P1Tema27310
Tema1*2243P2Tema27352
Tema1*2244P2Tema27352
Tema1*2245P1Tema27330
Tema1*2246P4Tema27320
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCAE-93 (ca)-IAE (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits