Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Decreto 2518/1974 de 9 de agosto
1974
Espanyol
TemaCorrespondències amb CIIU-REV.2 (es). 2 dígits
CNAE-74 (es)Partició (*)CIIU-REV.2 (es)
Tema01--Tema11
Tema02--Tema11
Tema03--Tema11
Tema04--Tema11
Tema05--Tema12
Tema06--Tema13
Tema11--Tema21
Tema11--Tema35
Tema12--Tema22
Tema13--Tema35
Tema14--Tema29
Tema14--Tema35
Tema14--Tema37
Tema15--Tema41
Tema15--Tema42
Tema16--Tema42
Tema21--Tema23
Tema22--Tema37
Tema23--Tema29
Tema24--Tema36
Tema25--Tema35
Tema25--Tema38
Tema25--Tema39
Tema31--Tema33
Tema31--Tema37
Tema31--Tema38
Tema31--Tema39
Tema32--Tema38
Tema32--Tema39
Tema33--Tema38
Tema34--Tema38
Tema35--Tema38
Tema36--Tema38
Tema37--Tema38
Tema38--Tema38
Tema39--Tema38
Tema41--Tema31
Tema42--Tema31
Tema43--Tema32
Tema44--Tema32
Tema45--Tema32
Tema45--Tema33
Tema45--Tema38
Tema45--Tema39
Tema46--Tema33
Tema46--Tema39
Tema47--Tema34
Tema48--Tema35
Tema49--Tema39
Tema50--Tema50
Tema61--Tema61
Tema62--Tema61
Tema63--Tema61
Tema64--Tema62
Tema65--Tema63
Tema66--Tema63
Tema67--Tema95
Tema71--Tema71
Tema72--Tema71
Tema73--Tema71
Tema74--Tema71
Tema75--Tema71
Tema76--Tema72
Tema81--Tema81
Tema82--Tema82
Tema83--Tema81
Tema83--Tema82
Tema83--Tema83
Tema84--Tema83
Tema85--Tema83
Tema86--Tema83
Tema91--Tema91
Tema92--Tema92
Tema93--Tema93
Tema94--Tema93
Tema95--Tema93
Tema96--Tema94
Tema97--Tema95
Tema98--Tema95
Tema99--Tema96
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
Trieu una correspondència
TemaCIIU-REV.2 (es)-CNAE-74 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits