Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'abril de 2008
2008
Català
TemaClasses
CodiDescripció
Tema0111Cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
Tema0112Arròs sense pellofa
Tema0113Hortalisses d'arrel i tubercle
Tema0114Canya de sucre
Tema0115Tabac sense elaborar
Tema0116Plantes utilitzades per a fibres tèxtils
Tema0119Altres conreus no perennes
Tema0121Raïm
Tema0122Fruites tropicals i subtropicals
Tema0123Cítrics
Tema0124Fruites amb llavors i pinyol
Tema0125Altres tipus de fruits d'arbres i arbustos i fruita seca
Tema0126Fruits oleaginosos
Tema0127Plantes per a begudes
Tema0128Espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
Tema0129Altres conreus perennes
Tema0130Llavors i plançons: plantes vives, bulbs, tubercles i arrels, esqueixos i empelts, micelis
Tema0141Bestiar boví viu per a llet i llet crua de vaca
Tema0142Altres tipus de bestiar boví i búfals vius i l'esperma
Tema0143Cavalls i altres equins vius
Tema0144Camells i camèlids vius
Tema0145Bestiar oví i cabrum viu, llet crua d'ovella i de cabra i llana bruta d'esquilada
Tema0146Bestiar porcí viu
Tema0147Aviram viu i ous
Tema0149Altres animals de cria vius i productes animals
Tema0161Serveis de suport a l'agricultura
Tema0162Serveis de suport a la ramaderia
Tema0163Serveis de suport a la preparació posterior a la collita
Tema0164Serveis de tractament de llavors per a la reproducció
Tema0170Serveis de caça i captura d'animals
Tema0210Arbres forestals i serveis de planters
Tema0220Fusta en brut
Tema0230Productes forestals silvestres, excepte fusta
Tema0240Serveis de suport a la silvicultura
Tema0300Peix i altres productes de la pesca; productes de l'aqüicultura i serveis relacionats amb la pesca
Tema0510Hulla i antracita
Tema0520Lignit
Tema0610Petroli brut
Tema0620Gas natural, liquat o en estat gasós
Tema0710Minerals de ferro
Tema0721Minerales d'urani i de tori
Tema0729Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
Tema0811Pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
Tema0812Grava, sorra, argila i caolí
Tema0891Minerals per a productes químics i adobs
Tema0892Torba
Tema0893Sal i clorur de sodi pur; aigua marina
Tema0899Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
Tema0910Serveis de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
Tema0990Altres serveis de suport a les indústries extractives
Tema1011Carn fresca i en conserva
Tema1012Carn d'aviram fresca i en conserva
Tema1013Productes carnis i de volateria
Tema1020Peix, crustacis i mol·luscos elaborats i en conserva
Tema1031Patates preparades i en conserva
Tema1032Sucs de fruites i hortalisses
Tema1039Altres fruites i hortalisses preparades i en conserva
Tema1041Olis i greixos vegetals i animals
Tema1042Margarina i greixos comestibles similars
Tema1051Llet, productes lactis i formatges
Tema1052Gelats
Tema1061Productes de molineria
Tema1062Midó i productes amilacis
Tema1071Pa i productes de fleca i de pastisseria, frescos
Tema1072Galetes i productes de fleca i de pastisseria de llarga durada
Tema1073Pastes alimentàries, cuscús i productes similars
Tema1081Sucre
Tema1082Cacau, xocolata i productes de confiteria
Tema1083Cafè, te i infusions
Tema1084Espècies, salses i condiments
Tema1085Plats i menjars preparats
Tema1086Preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics
Tema1089Productes alimentaris ncaa
Tema1091Aliments preparats per a animals de granja
Tema1092Aliments preparats per a animals de companyia
Tema1101Begudes alcohòliques destil·lades
Tema1102Vins
Tema1103Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1104Altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
Tema1105Cervesa
Tema1106Malt
Tema1107Begudes analcohòliques; aigües minerals i altres aigües embotellades
Tema1200Tabac manufacturat
Tema1310Filats de fibres tèxtils
Tema1320Teixits tèxtils
Tema1330Serveis d'acabament tèxtil
Tema1391Teixits de punt
Tema1392Articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
Tema1393Catifes i altres revestiments tèxtils de terres
Tema1394Cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1395Teles sense teixir i els articles confeccionats, excepte la roba de vestir
Tema1396Altres productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
Tema1399Productes tèxtils ncaa
Tema1411Peces de vestir de cuir
Tema1412Roba de treball
Tema1413Altres peces de vestir exteriors
Tema1414Roba interior
Tema1419Altres peces de vestir i accessoris
Tema1420Articles de pelleteria
Tema1431Calceteria de punt
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3261
4TemaClassesNUM4575
5TemaCategoriesNUM51342
6TemaSubcategoriesNUM63142