Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
TemaForma abreujada
CodiDescripció
67Activitats auxiliars de la mediació financera
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
-El subministrament de serveis que formen part de la intermediació financera o bé hi estan íntimament vinculats, sense que constitueixin pel seu compte una intermediació financera.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema671Activitats auxiliars de la mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
Tema672Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema81P2Institucions financeres
Tema83P2Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*81P2Institucions financeres
Tema1*83P2Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
Tema2*71P1Professionals de les assegurances
Tema2*72P4Gestors d'assumptes públics i privats
Tema2*74P3Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars
Tema2*88P4Professionals diversos
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema65P2Mediació financera, excepte assegurances i plans de pensions
Tema67--Activitats auxiliars de la mediació financera
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.