Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
741 Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
TemaForma abreujada
CodiDescripció
741Act. jurídiques, comptables i gestió empresarial
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema7411Activitats jurídiques
Tema7412Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Tema7413Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Tema7414Consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial
Tema7415Gestió de societats de cartera (holdings)
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema841--Consellers jurídics
Tema842--Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
Tema846--Empreses d'estudis de mercat
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*841P1Serveis jurídics
Tema1*842P1Serveis financers i comptables
Tema1*846P1Empreses d'estudis de mercat
Tema2*722P1Gestors administratius
Tema2*726P1Graduats socials
Tema2*731P1Advocats
Tema2*732P1Procuradors
Tema2*733P1Notaris
Tema2*734P1Registradors
Tema2*741P1Economistes
Tema2*742P1Intendents i professors mercantils
Tema2*743P1Pèrits mercantils
Tema2*744P1Diplomats en ciències empresarials
Tema2*747P1Auditors de comptes i censors jurats de comptes
Tema2*748P1Administradors de la cartera de valors
Tema2*799P1Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema741--Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.