CCAE-93 REV.1 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
D INDÚSTRIES MANUFACTURERES
TemaForma abreujada
CodiDescripció
DIndústries manufactureres
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
TemaDAINDÚSTRIES DE L'ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC
TemaDBINDÚSTRIES TÈXTILS I DE LA CONFECCIÓ
TemaDCINDÚSTRIES DEL CUIR I DEL CALÇAT
TemaDDINDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO
TemaDEINDÚSTRIES DEL PAPER; EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS
TemaDFREFINACIÓ DE PETROLI I TRACTAMENT DE COMBUSTIBLES NUCLEARS
TemaDGINDÚSTRIES QUÍMIQUES
TemaDHINDÚSTRIES DE LA TRANSFORMACIÓ DEL CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES
TemaDIINDÚSTRIES D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
TemaDJMETAL·LÚRGIA I FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS
TemaDKINDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS
TemaDLINDÚSTRIES DE MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS
TemaDMFABRICACIÓ DE MATERIALS DE TRANSPORT
TemaDNINDÚSTRIES MANUFACTURERES DIVERSES
TemaCorrespondències CCAE-93 REV.1 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
TemaD--Indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 REV.1 (ca)-CNAE-93 REV.1 (es)
Codi CNAE-93 REV.1 (es)Partició (*)Descripció
TemaD--Industria manufacturera
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 REV.1 (ca)-NACE-REV.1.1 (ca)
Codi NACE-REV.1.1 (ca)Partició (*)Descripció
TemaD--INDÚSTRIES MANUFACTURERES
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 REV.1 (ca)-CCAE-2009 (ca)
Codi CCAE-2009 (ca)Partició (*)Descripció
TemaCP5Indústries manufactureres
TemaDP2Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
TemaEP5Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
TemaFP3Construcció
TemaJP4Informació i comunicacions
TemaSP7Altres serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 REV.1 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.

Sou aquí: