Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
3 Tècnics i professionals de suport
TemaForma abreujada
CodiDescripció
3Tècnics i professionals de suport
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
TemaFTècnics i professionals de suport
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema0P4Professionals, tècnics i similars
Tema1P4Professionals, tècnics i similars
Tema2P2Membres i personal directiu d'òrgans de l'Administració pública i directors i gerents d'empreses
Tema3P6Personal de serveis administratius i similars
Tema4P5Comerciants, venedors i similars
Tema5P8Personal de serveis d'hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i similars
Tema7P5Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema8P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema9P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
TemaYP3Professionals de les forces armades
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2P3Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
Tema3P6Tècnics i professionals de suport
Tema4P2Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina
Tema5P6Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors
Tema7P3Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.