Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
52 Títols propis d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixin el títol de batxillerat (2 anys i més)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

S'entén per títol propi d'una universitat el programa impartit per una universitat que no té l'homologació d'un títol universitari oficial per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Les universitats regulen l'accés a aquests títols propis encara que normalment per accedir a aquests programes calgui tenir el títol de batxillerat, formació professional de segon grau o bé la formació professional específica de grau superior.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada de 2 anys i més
* Altres programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat Aquest grup no comprèn els programes educatius següents:
* Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual a 2 anys (vegeu grup 41)
* Títols oficials impartits per les universitats (vegeu grups 54 i 55)
* Programes de postgrau impartits per les universitats, inclosos els de màster (vegeu grup 58)
* Cursos d'estiu impartits per les universitats (vegeu grup 92)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema52--Títulos propios de universidades que no sean de postgrado y otros programas que precisan del título de bachiller (2 y más años)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema52--Títols universitaris propis que requereixen el títol de batxillerat, de durada igual o superior a dos anys
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.