Saltar al contingut principal

OTE (ca) Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica. OTE a 3 classes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaAgregat OTE a 3 classes
Descripció
AExplotacions especialitzades en produccions vegetals
Tema1Explotacions especialitzades en agricultura general
Tema2Explotacions especialitzades en horticultura (horta i flors)
Tema3Explotacions especialitzades en conreus llenyosos
BExplotacions especialitzades en produccions animals
Tema4Explotacions especialitzades en herbívors
Tema5Explotacions especialitzades de granívors
CExplotacions mixtes (produccions vegetals i animals)
Tema6Explotacions de policultius
Tema7Explotacions de ramaderia mixta
Tema8Explotacions mixtes de conreus i ramaderia
Tema9Explotacions no classificades