Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català

[1] Introducció

La Classificació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE98) és el resultat de l'adaptació a la llengua catalana de la Clasificación para la aplicación del impuesto sobre actividades económicas, elaborada pel Ministeri d'Economia i Hisenda i aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, i pel Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (Annex I. Tarifes). En aquest sentit, els comentaris sobre l'estructura i els criteris de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són plenament vigents per a aquesta traducció adaptada.

La Classificació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE98) és molt útil als ajuntaments de Catalunya per a la elaboració dels impresos de recaptació o gestió d'aquest impost. També és util per a la Generalitat de Catalunya a l'hora d'establir els resultats globals d'aquesta recaptació.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Objectiu

Tema[3] Estructura

Tema[4] Naturalesa de l'impost

Tema[5] Activitats subjectes a l'impost