Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adaptació de la COICOP de l'Oficina Estadística de Nacions Unides
1968
Català

[1] Descripció i objectius

Forma part d'un conjunt de classificacions de funcions de despesa, anomenades també classificacions funcionals, actualment en revisió, que forma part del Sistema de Comptes Nacionals (SCN) des de 1968, amb l'objete de classificar les transaccions dutes a terme per les entitats econòmiques productores i tres sectors institucionals: les llars, el govern i les institucions sense finalitat de lucre.

L'objetivo es propiciar un marc constituït per categories homogenies de béns i serveis, que s'assimilan a una funció o finalitat de despeses de les llars, amb l'objete de classificar transaccions relacionades amb el consum individual, les transferencies socials i la despesa real de consum de les llars.

El contingut de la classificació són els grups de béns i serveis consumits per les llars.

Les unitats classificades són les transaccions individuals o grups de transaccions efectuades per les llars.

Índex


Tema[1] Descripció i objectius

Tema[2] Estructura