Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Real Decreto 1591/2010 de 26 de noviembre
2011
Espanyol
Trieu una correspondència

TemaCNO-94 (es)-CNO-2011 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals

TemaCIUO-2008 (en)-CNO-2011 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits

TemaCCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals