Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaCorrespondències amb CIIU-REV.3 (ca). 3 dígits
NACE-REV.1 (ca)Partició (*)CIIU-REV.3 (ca)
Tema011--Tema011
Tema012--Tema012
Tema013--Tema013
Tema014--Tema014
Tema015--Tema015
Tema020--Tema020
Tema050--Tema050
Tema101--Tema101
Tema102--Tema102
Tema103--Tema103
Tema111--Tema111
Tema112--Tema112
Tema120--Tema120
Tema131--Tema131
Tema132--Tema132
Tema141--Tema141
Tema142--Tema141
Tema143--Tema142
Tema144--Tema142
Tema145--Tema142
Tema151--Tema151
Tema152--Tema151
Tema153--Tema151
Tema154--Tema151
Tema155--Tema152
Tema156--Tema153
Tema157--Tema153
Tema158--Tema154
Tema159--Tema155
Tema160--Tema160
Tema171--Tema171
Tema172--Tema171
Tema173--Tema171
Tema174--Tema172
Tema175--Tema172
Tema176--Tema173
Tema177--Tema173
Tema181--Tema181
Tema182--Tema181
Tema183--Tema182
Tema191--Tema191
Tema192--Tema191
Tema193--Tema192
Tema201--Tema201
Tema202--Tema202
Tema203--Tema202
Tema204--Tema202
Tema205--Tema202
Tema211--Tema210
Tema212--Tema210
Tema221--Tema221
Tema222--Tema222
Tema223--Tema223
Tema231--Tema231
Tema232--Tema232
Tema233--Tema233
Tema241--Tema241
Tema242--Tema242
Tema243--Tema242
Tema244--Tema242
Tema245--Tema242
Tema246--Tema242
Tema247--Tema243
Tema251--Tema251
Tema252--Tema252
Tema261--Tema261
Tema262--Tema269
Tema263--Tema269
Tema264--Tema269
Tema265--Tema269
Tema266--Tema269
Tema267--Tema269
Tema268--Tema269
Tema271--Tema271
Tema272--Tema271
Tema273--Tema271
Tema274--Tema272
Tema275--Tema273
Tema281--Tema281
Tema282--Tema281
Tema283--Tema281
Tema284--Tema289
Tema285--Tema289
Tema286--Tema289
Tema287--Tema289
Tema291--Tema291
Tema292--Tema291
Tema293--Tema292
Tema294--Tema292
Tema295--Tema292
Tema296--Tema292
Tema297--Tema293
Tema300--Tema300
Tema311--Tema311
Tema312--Tema312
Tema313--Tema313
Tema314--Tema314
Tema315--Tema315
Tema316--Tema319
Tema321--Tema321
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
       TemaSeccions i subseccions
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits