Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaCorrespondències amb IAE (es). 5 dígits
IAE (ca)Partició (*)IAE (es)
Tema1*0110--Tema1*0110
Tema1*0120--Tema1*0120
Tema1*0130--Tema1*0130
Tema1*0210--Tema1*0210
Tema1*0220--Tema1*0220
Tema1*0230--Tema1*0230
Tema1*0240--Tema1*0240
Tema1*0310--Tema1*0310
Tema1*0320--Tema1*0320
Tema1*0330--Tema1*0330
Tema1*0411--Tema1*0411
Tema1*0412--Tema1*0412
Tema1*0421--Tema1*0421
Tema1*0422--Tema1*0422
Tema1*0423--Tema1*0423
Tema1*0424--Tema1*0424
Tema1*0425--Tema1*0425
Tema1*0510--Tema1*0510
Tema1*0610--Tema1*0610
Tema1*0620--Tema1*0620
Tema1*0690--Tema1*0690
Tema1*0710--Tema1*0710
Tema1*1111--Tema1*1111
Tema1*1112--Tema1*1112
Tema1*1113--Tema1*1113
Tema1*1114--Tema1*1114
Tema1*1121--Tema1*1121
Tema1*1122--Tema1*1122
Tema1*1131--Tema1*1131
Tema1*1132--Tema1*1132
Tema1*1140--Tema1*1140
Tema1*1211--Tema1*1211
Tema1*1212--Tema1*1212
Tema1*1213--Tema1*1213
Tema1*1219--Tema1*1219
Tema1*1221--Tema1*1221
Tema1*1222--Tema1*1222
Tema1*1231--Tema1*1231
Tema1*1232--Tema1*1232
Tema1*1240--Tema1*1240
Tema1*1300--Tema1*1300
Tema1*1410--Tema1*1410
Tema1*1420--Tema1*1420
Tema1*1431--Tema1*1431
Tema1*1432--Tema1*1432
Tema1*1433--Tema1*1433
Tema1*1511--Tema1*1511
Tema1*1512--Tema1*1512
Tema1*1513--Tema1*1513
Tema1*1514--Tema1*1514
Tema1*1515--Tema1*1515
Tema1*1520--Tema1*1520
Tema1*1530--Tema1*1530
Tema1*1611--Tema1*1611
Tema1*1612--Tema1*1612
Tema1*1613--Tema1*1613
Tema1*1614--Tema1*1614
Tema1*1620--Tema1*1620
Tema1*2111--Tema1*2111
Tema1*2112--Tema1*2112
Tema1*2121--Tema1*2121
Tema1*2122--Tema1*2122
Tema1*2211--Tema1*2211
Tema1*2212--Tema1*2212
Tema1*2213--Tema1*2213
Tema1*2214--Tema1*2214
Tema1*2215--Tema1*2215
Tema1*2216--Tema1*2216
Tema1*2217--Tema1*2217
Tema1*2221--Tema1*2221
Tema1*2222--Tema1*2222
Tema1*2223--Tema1*2223
Tema1*2224--Tema1*2224
Tema1*2225--Tema1*2225
Tema1*2226--Tema1*2226
Tema1*2231--Tema1*2231
Tema1*2232--Tema1*2232
Tema1*2233--Tema1*2233
Tema1*2234--Tema1*2234
Tema1*2241--Tema1*2241
Tema1*2242--Tema1*2242
Tema1*2243--Tema1*2243
Tema1*2244--Tema1*2244
Tema1*2245--Tema1*2245
Tema1*2246--Tema1*2246
Tema1*2247--Tema1*2247
Tema1*2248--Tema1*2248
Tema1*2251--Tema1*2251
Tema1*2252--Tema1*2252
Tema1*2259--Tema1*2259
Tema1*2311--Tema1*2311
Tema1*2312--Tema1*2312
Tema1*2313--Tema1*2313
Tema1*2314--Tema1*2314
Tema1*2319--Tema1*2319
Tema1*2321--Tema1*2321
Tema1*2322--Tema1*2322
Tema1*2331--Tema1*2331
Tema1*2332--Tema1*2332
Tema1*2341--Tema1*2341
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaIAE (es)-IAE (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       Tema5 dígits