Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaCorrespondències amb CCAE-93 (ca). 3 dígits
IAE (ca)Partició (*)CCAE-93 (ca)
Tema1*011P18Tema012
Tema1*012P18Tema012
Tema1*013P18Tema012
Tema1*021P18Tema012
Tema1*022P18Tema012
Tema1*023P18Tema012
Tema1*024P18Tema012
Tema1*031P18Tema012
Tema1*032P18Tema012
Tema1*033P18Tema012
Tema1*041P18Tema012
Tema1*042P18Tema012
Tema1*051P18Tema012
Tema1*061P18Tema012
Tema1*062P18Tema012
Tema1*069P18Tema012
Tema1*069P1Tema015
Tema1*071P18Tema012
Tema1*111P2Tema101
Tema1*112P2Tema101
Tema1*113P1Tema102
Tema1*114P1Tema231
Tema1*121P1Tema112
Tema1*121P32Tema742
Tema1*122P3Tema111
Tema1*122P1Tema603
Tema1*123P3Tema111
Tema1*123P2Tema402
Tema1*124P3Tema111
Tema1*130P1Tema232
Tema1*141P2Tema120
Tema1*142P2Tema120
Tema1*143P1Tema233
Tema1*151P1Tema401
Tema1*152P2Tema402
Tema1*153P2Tema403
Tema1*161P1Tema410
Tema1*162P2Tema403
Tema1*211P1Tema131
Tema1*211P4Tema143
Tema1*212P1Tema132
Tema1*221P2Tema271
Tema1*221P2Tema273
Tema1*222P2Tema271
Tema1*223P2Tema272
Tema1*224P2Tema273
Tema1*225P1Tema274
Tema1*231P2Tema141
Tema1*231P1Tema142
Tema1*232P4Tema143
Tema1*233P1Tema144
Tema1*234P4Tema143
Tema1*239P1Tema103
Tema1*239P2Tema141
Tema1*239P4Tema143
Tema1*239P1Tema145
Tema1*241P1Tema264
Tema1*242P1Tema265
Tema1*243P1Tema266
Tema1*244P1Tema267
Tema1*245P2Tema268
Tema1*246P1Tema261
Tema1*247P1Tema262
Tema1*247P1Tema263
Tema1*249P2Tema268
Tema1*251P3Tema241
Tema1*251P4Tema246
Tema1*251P1Tema247
Tema1*252P3Tema241
Tema1*252P1Tema242
Tema1*253P3Tema241
Tema1*253P1Tema243
Tema1*253P4Tema246
Tema1*254P1Tema244
Tema1*255P1Tema245
Tema1*255P4Tema246
Tema1*311P2Tema272
Tema1*311P1Tema275
Tema1*312P1Tema284
Tema1*313P2Tema285
Tema1*314P1Tema281
Tema1*315P1Tema282
Tema1*315P1Tema283
Tema1*316P2Tema286
Tema1*316P1Tema287
Tema1*316P4Tema291
Tema1*316P2Tema296
Tema1*316P2Tema297
Tema1*316P2Tema361
Tema1*319P2Tema285
Tema1*319P2Tema293
Tema1*321P2Tema293
Tema1*322P2Tema286
Tema1*322P2Tema294
Tema1*323P5Tema295
Tema1*324P5Tema295
Tema1*325P2Tema292
Tema1*325P2Tema294
Tema1*325P5Tema295
Tema1*326P4Tema291
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCAE-93 (ca)-IAE (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits