Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Decreto 2518/1974 de 9 de agosto
1974
Espanyol
TemaCorrespondències amb CNAE-52 (es). 3/4 dígits
CNAE-74 (es)Partició (*)CNAE-52 (es)
Tema2434P8Tema339
Tema2440P8Tema339
Tema2450P8Tema339
Tema2461P5Tema332
Tema2462P5Tema332
Tema2463P5Tema332
Tema2464P5Tema332
Tema2465P5Tema332
Tema2471P5Tema331
Tema2472P5Tema333
Tema2473P5Tema331
Tema2473P5Tema333
Tema2474P5Tema331
Tema2474P5Tema333
Tema2475P5Tema333
Tema2479P5Tema331
Tema2479P5Tema333
Tema2490P5Tema329
Tema2490P8Tema339
Tema2511P20Tema311
Tema2512P20Tema311
Tema2513P20Tema311
Tema2514P20Tema311
Tema2515P2Tema301
Tema2515P20Tema311
Tema2516P20Tema311
Tema2521P20Tema311
Tema2522P20Tema311
Tema2531P20Tema311
Tema2532P20Tema311
Tema2533P12Tema319
Tema2534P12Tema319
Tema2535P5Tema312
Tema2536P12Tema319
Tema2537P20Tema311
Tema2537P12Tema319
Tema2538P20Tema311
Tema2538P3Tema358
Tema2539P20Tema311
Tema2539P12Tema319
Tema2541P12Tema319
Tema2542P12Tema319
Tema2551P12Tema319
Tema2552P12Tema319
Tema2553P12Tema319
Tema2554P2Tema392
Tema2555P20Tema311
Tema2555P12Tema319
Tema2559P6Tema272
Tema2559P20Tema311
Tema2559P12Tema319
Tema3111P5Tema341
Tema3112P6Tema342
Tema3120P5Tema341
Tema3120P6Tema342
Tema3130--Tema357
Tema3141P6Tema354
Tema3142P6Tema354
Tema3150P6Tema354
Tema3161--Tema352
Tema3162P3Tema351
Tema3162P4Tema355
Tema3163P3Tema351
Tema3163--Tema356
Tema3164P4Tema355
Tema3165P4Tema355
Tema3166P5Tema244
Tema3166--Tema262
Tema3166P6Tema354
Tema3167--Tema353
Tema3168P20Tema311
Tema3168P3Tema358
Tema3169P3Tema351
Tema3169P4Tema355
Tema3169P3Tema359
Tema3169P10Tema399
Tema3191P3Tema359
Tema3199P6Tema354
Tema3199P3Tema359
Tema3211P2Tema367
Tema3212P8Tema383
Tema3221P5Tema362
Tema3222P4Tema364
Tema3223P5Tema362
Tema3231P4Tema364
Tema3232P2Tema365
Tema3233P4Tema364
Tema3241P2Tema367
Tema3242--Tema368
Tema3243P2Tema365
Tema3251P3Tema366
Tema3252P3Tema366
Tema3253P5Tema362
Tema3254P6Tema354
Tema3254P3Tema366
Tema3254P8Tema383
Tema3261P5Tema362
Tema3261P4Tema369
Tema3261P2Tema385
Tema3262P5Tema362
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCNAE-52 (es)-CNAE-74 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3/4 dígits