Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Decreto 2518/1974 de 9 de agosto
1974
Espanyol
TemaCorrespondències amb CNAE-52 (es). 2 dígits
CNAE-74 (es)Partició (*)CNAE-52 (es)
Tema01P3Tema01
Tema02P3Tema01
Tema03P3Tema01
Tema04--Tema03
Tema05--Tema02
Tema06--Tema04
Tema11--Tema11
Tema11P3Tema32
Tema12--Tema13
Tema13P3Tema32
Tema14P3Tema12
Tema14P3Tema34
Tema15--Tema51
Tema16P2Tema52
Tema21P3Tema12
Tema22P3Tema34
Tema23P3Tema12
Tema23--Tema14
Tema23--Tema19
Tema24P3Tema32
Tema24--Tema33
Tema25P2Tema27
Tema25P2Tema30
Tema25P4Tema31
Tema25P3Tema35
Tema25P10Tema39
Tema31P6Tema24
Tema31P2Tema26
Tema31P4Tema31
Tema31P3Tema34
Tema31P3Tema35
Tema31P10Tema39
Tema32P3Tema35
Tema32--Tema36
Tema32P6Tema38
Tema33P10Tema39
Tema34P3Tema37
Tema34P6Tema38
Tema35P3Tema37
Tema35P10Tema39
Tema36P6Tema38
Tema37P6Tema38
Tema38P6Tema38
Tema39P3Tema37
Tema39P10Tema39
Tema39P8Tema82
Tema41P2Tema20
Tema41P4Tema31
Tema42P2Tema20
Tema42--Tema21
Tema42--Tema22
Tema42P4Tema31
Tema42P10Tema39
Tema43--Tema23
Tema43P6Tema24
Tema44P6Tema24
Tema44P2Tema29
Tema45P6Tema24
Tema46P6Tema24
Tema46--Tema25
Tema46P2Tema26
Tema46P10Tema39
Tema47P2Tema27
Tema47--Tema28
Tema48P2Tema30
Tema48P10Tema39
Tema49P2Tema29
Tema49P10Tema39
Tema49P4Tema83
Tema49P8Tema84
Tema50--Tema42
Tema50--Tema43
Tema50--Tema44
Tema50--Tema45
Tema50--Tema46
Tema50--Tema47
Tema50--Tema48
Tema50--Tema49
Tema61P7Tema61
Tema62P7Tema61
Tema63P7Tema61
Tema64P7Tema61
Tema65P4Tema83
Tema65P8Tema84
Tema66P8Tema71
Tema66P8Tema82
Tema66P8Tema84
Tema67P6Tema24
Tema67P6Tema38
Tema67P10Tema39
Tema67P7Tema61
Tema71P8Tema71
Tema72P8Tema71
Tema73P8Tema71
Tema74P8Tema71
Tema75P8Tema71
Tema75--Tema72
Tema76--Tema73
Tema81P2Tema62
Tema82P2Tema63
Tema83P2Tema62
Tema83P2Tema63
Tema83P2Tema64
Tema84--Tema41
Tema84P8Tema82
Tema84P8Tema84
Tema85P7Tema61
Tema85P8Tema71
Tema85P4Tema83
Tema85P8Tema84
Tema86P2Tema64
Tema91P3Tema81
Tema91P8Tema82
Tema92P2Tema52
Tema92P3Tema81
Tema92P8Tema84
Tema93P8Tema82
Tema94P8Tema82
Tema95P8Tema71
Tema95P8Tema82
Tema96P7Tema61
Tema96P8Tema82
Tema96P4Tema83
Tema97P8Tema84
Tema98P8Tema84
Tema99P3Tema81
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
Trieu una correspondència
TemaCNAE-52 (es)-CNAE-74 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3/4 dígits