Saltar al contingut principal

CIIU-REV.2 (ca) Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques. Correspondències 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
TemaCorrespondències amb CIIU-REV.3 (ca). 4 dígits
CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)CIIU-REV.3 (ca)
Tema1110--Tema0111
Tema1110--Tema0112
Tema1110--Tema0113
Tema1110--Tema0121
Tema1110--Tema0122
Tema1110--Tema0130
Tema1110--Tema0140
Tema1110--Tema0200
Tema1120--Tema0122
Tema1120--Tema0140
Tema1120--Tema7414
Tema1130--Tema0150
Tema1210--Tema0112
Tema1210--Tema0200
Tema1220--Tema0200
Tema1301--Tema0150
Tema1301--Tema0500
Tema1302--Tema0122
Tema1302--Tema0150
Tema1302--Tema0500
Tema2100--Tema1010
Tema2100--Tema1020
Tema2200--Tema1010
Tema2200--Tema1110
Tema2301--Tema1310
Tema2302--Tema1200
Tema2302--Tema1320
Tema2901--Tema1410
Tema2901--Tema1429
Tema2902--Tema1421
Tema2903--Tema1422
Tema2909--Tema1030
Tema2909--Tema1410
Tema2909--Tema1429
Tema3111--Tema1511
Tema3111--Tema1549
Tema3112--Tema1520
Tema3113--Tema1513
Tema3113--Tema1549
Tema3114--Tema1512
Tema3114--Tema1549
Tema3115--Tema1511
Tema3115--Tema1512
Tema3115--Tema1514
Tema3115--Tema1532
Tema3116--Tema1513
Tema3116--Tema1531
Tema3116--Tema1532
Tema3117--Tema1541
Tema3117--Tema1544
Tema3118--Tema1542
Tema3119--Tema1543
Tema3119--Tema1549
Tema3121--Tema1513
Tema3121--Tema1532
Tema3121--Tema1542
Tema3121--Tema1549
Tema3121--Tema2429
Tema3122--Tema1531
Tema3122--Tema1533
Tema3131--Tema1551
Tema3132--Tema1552
Tema3133--Tema1553
Tema3134--Tema1554
Tema3140--Tema1600
Tema3211--Tema0140
Tema3211--Tema1711
Tema3211--Tema1712
Tema3211--Tema1729
Tema3211--Tema2430
Tema3211--Tema2610
Tema3212--Tema1721
Tema3212--Tema2520
Tema3213--Tema1730
Tema3214--Tema1722
Tema3215--Tema1723
Tema3219--Tema1729
Tema3219--Tema1820
Tema3219--Tema3699
Tema3219--Tema3720
Tema3220--Tema1810
Tema3220--Tema1820
Tema3231--Tema1911
Tema3232--Tema1820
Tema3233--Tema1912
Tema3233--Tema3699
Tema3240--Tema1920
Tema3311--Tema2010
Tema3311--Tema2021
Tema3311--Tema2022
Tema3311--Tema2023
Tema3312--Tema2023
Tema3312--Tema2029
Tema3319--Tema1920
Tema3319--Tema2010
Tema3319--Tema2029
Tema3320--Tema2029
Tema3320--Tema2926
Tema3320--Tema3610
Tema3411--Tema2021
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits