Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaCorrespondències amb CCAE-2009 (ca). 4 dígits
CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)CCAE-2009 (ca)
Tema0111P2Tema0111
Tema0111--Tema0112
Tema0111P2Tema0113
Tema0111--Tema0114
Tema0111--Tema0115
Tema0111--Tema0116
Tema0111P2Tema0119
Tema0111P3Tema0128
Tema0111P2Tema0164
Tema0112P2Tema0111
Tema0112P2Tema0113
Tema0112P2Tema0119
Tema0112P3Tema0128
Tema0112--Tema0130
Tema0112P2Tema0164
Tema0113--Tema0121
Tema0113--Tema0122
Tema0113--Tema0123
Tema0113--Tema0124
Tema0113--Tema0125
Tema0113--Tema0126
Tema0113--Tema0127
Tema0113P3Tema0128
Tema0121--Tema0141
Tema0121--Tema0142
Tema0122--Tema0143
Tema0122--Tema0145
Tema0123--Tema0146
Tema0124--Tema0147
Tema0125--Tema0144
Tema0125--Tema0149
Tema0125P2Tema0322
Tema0130--Tema0150
Tema0141--Tema0161
Tema0141--Tema0163
Tema0141P2Tema1039
Tema0141--Tema8130
Tema0142--Tema0162
Tema0142P2Tema9609
Tema0150--Tema0170
Tema0201--Tema0129
Tema0201--Tema0210
Tema0201--Tema0220
Tema0201--Tema0230
Tema0202--Tema0240
Tema0501--Tema0311
Tema0501--Tema0312
Tema0502--Tema0321
Tema0502P2Tema0322
Tema1010--Tema0510
Tema1010P14Tema0990
Tema1010P4Tema1920
Tema1020--Tema0520
Tema1020P14Tema0990
Tema1020P4Tema1920
Tema1030--Tema0892
Tema1030P14Tema0990
Tema1030P4Tema1920
Tema1110--Tema0610
Tema1110--Tema0620
Tema1110P2Tema0910
Tema1110P3Tema5221
Tema1110P2Tema5222
Tema1120P2Tema0910
Tema1200--Tema0721
Tema1200P14Tema0990
Tema1310--Tema0710
Tema1310P14Tema0990
Tema1320--Tema0729
Tema1320P14Tema0990
Tema1411P3Tema0811
Tema1411P14Tema0990
Tema1412P3Tema0811
Tema1412P14Tema0990
Tema1413P3Tema0811
Tema1413P14Tema0990
Tema1421P2Tema0812
Tema1421P14Tema0990
Tema1422P2Tema0812
Tema1422P14Tema0990
Tema1430--Tema0891
Tema1430P14Tema0990
Tema1440--Tema0893
Tema1440P14Tema0990
Tema1440P2Tema1084
Tema1450--Tema0899
Tema1450P14Tema0990
Tema1511P2Tema1011
Tema1512P2Tema1011
Tema1512--Tema1012
Tema1513--Tema1013
Tema1513P3Tema1085
Tema1520--Tema1021
Tema1520--Tema1022
Tema1520P3Tema1085
Tema1531--Tema1031
Tema1532--Tema1032
Tema1533P2Tema1039
Tema1533P3Tema1085
Tema1541P2Tema1043
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaSeccions