Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Real Decreto 475/2007 de 13 de abril
2009
Espanyol
TemaCorrespondències amb CCAE-2009 (ca). 3 dígits
CNAE-2009 (es)Partició (*)CCAE-2009 (ca)
Tema011--Tema011
Tema012--Tema012
Tema013--Tema013
Tema014--Tema014
Tema015--Tema015
Tema016--Tema016
Tema017--Tema017
Tema021--Tema021
Tema022--Tema022
Tema023--Tema023
Tema024--Tema024
Tema031--Tema031
Tema032--Tema032
Tema051--Tema051
Tema052--Tema052
Tema061--Tema061
Tema062--Tema062
Tema071--Tema071
Tema072--Tema072
Tema081--Tema081
Tema089--Tema089
Tema091--Tema091
Tema099--Tema099
Tema101--Tema101
Tema102--Tema102
Tema103--Tema103
Tema104--Tema104
Tema105--Tema105
Tema106--Tema106
Tema107--Tema107
Tema108--Tema108
Tema109--Tema109
Tema110--Tema110
Tema120--Tema120
Tema131--Tema131
Tema132--Tema132
Tema133--Tema133
Tema139--Tema139
Tema141--Tema141
Tema142--Tema142
Tema143--Tema143
Tema151--Tema151
Tema152--Tema152
Tema161--Tema161
Tema162--Tema162
Tema171--Tema171
Tema172--Tema172
Tema181--Tema181
Tema182--Tema182
Tema191--Tema191
Tema192--Tema192
Tema201--Tema201
Tema202--Tema202
Tema203--Tema203
Tema204--Tema204
Tema205--Tema205
Tema206--Tema206
Tema211--Tema211
Tema212--Tema212
Tema221--Tema221
Tema222--Tema222
Tema231--Tema231
Tema232--Tema232
Tema233--Tema233
Tema234--Tema234
Tema235--Tema235
Tema236--Tema236
Tema237--Tema237
Tema239--Tema239
Tema241--Tema241
Tema242--Tema242
Tema243--Tema243
Tema244--Tema244
Tema245--Tema245
Tema251--Tema251
Tema252--Tema252
Tema253--Tema253
Tema254--Tema254
Tema255--Tema255
Tema256--Tema256
Tema257--Tema257
Tema259--Tema259
Tema261--Tema261
Tema262--Tema262
Tema263--Tema263
Tema264--Tema264
Tema265--Tema265
Tema266--Tema266
Tema267--Tema267
Tema268--Tema268
Tema271--Tema271
Tema272--Tema272
Tema273--Tema273
Tema274--Tema274
Tema275--Tema275
Tema279--Tema279
Tema281--Tema281
Tema282--Tema282
Tema283--Tema283
Tema284--Tema284
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits