Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCorrespondències amb CNO-2011 (es). 4 dígits
CCO-2011 (ca)Partició (*)CNO-2011 (es)
Tema0011--Tema0011
Tema0012--Tema0012
Tema0020--Tema0020
Tema1111--Tema1111
Tema1112--Tema1112
Tema1113--Tema1113
Tema1120--Tema1120
Tema1211--Tema1211
Tema1212--Tema1212
Tema1219--Tema1219
Tema1221--Tema1221
Tema1222--Tema1222
Tema1223--Tema1223
Tema1311--Tema1311
Tema1312--Tema1312
Tema1313--Tema1313
Tema1314--Tema1314
Tema1315--Tema1315
Tema1316--Tema1316
Tema1321--Tema1321
Tema1322--Tema1322
Tema1323--Tema1323
Tema1324--Tema1324
Tema1325--Tema1325
Tema1326--Tema1326
Tema1327--Tema1327
Tema1329--Tema1329
Tema1411--Tema1411
Tema1419--Tema1419
Tema1421--Tema1421
Tema1422--Tema1422
Tema1429--Tema1429
Tema1431--Tema1431
Tema1432--Tema1432
Tema1501--Tema1501
Tema1509--Tema1509
Tema2111--Tema2111
Tema2112--Tema2112
Tema2121--Tema2121
Tema2122--Tema2122
Tema2123--Tema2123
Tema2130--Tema2130
Tema2140--Tema2140
Tema2151--Tema2151
Tema2152--Tema2152
Tema2153--Tema2153
Tema2154--Tema2154
Tema2155--Tema2155
Tema2156--Tema2156
Tema2157--Tema2157
Tema2158--Tema2158
Tema2159--Tema2159
Tema2210--Tema2210
Tema2220--Tema2220
Tema2230--Tema2230
Tema2240--Tema2240
Tema2251--Tema2251
Tema2252--Tema2252
Tema2311--Tema2311
Tema2312--Tema2312
Tema2321--Tema2321
Tema2322--Tema2322
Tema2323--Tema2323
Tema2324--Tema2324
Tema2325--Tema2325
Tema2326--Tema2326
Tema2329--Tema2329
Tema2411--Tema2411
Tema2412--Tema2412
Tema2413--Tema2413
Tema2414--Tema2414
Tema2415--Tema2415
Tema2416--Tema2416
Tema2421--Tema2421
Tema2422--Tema2422
Tema2423--Tema2423
Tema2424--Tema2424
Tema2425--Tema2425
Tema2426--Tema2426
Tema2427--Tema2427
Tema2431--Tema2431
Tema2432--Tema2432
Tema2433--Tema2433
Tema2434--Tema2434
Tema2435--Tema2435
Tema2436--Tema2436
Tema2437--Tema2437
Tema2439--Tema2439
Tema2441--Tema2441
Tema2442--Tema2442
Tema2443--Tema2443
Tema2451--Tema2451
Tema2452--Tema2452
Tema2453--Tema2453
Tema2454--Tema2454
Tema2461--Tema2461
Tema2462--Tema2462
Tema2463--Tema2463
Tema2464--Tema2464
Tema2465--Tema2465
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCNO-2011 (es)-CCO-2011 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals