Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCorrespondències amb CCO-94 (ca). 3 dígits
CCO-2011 (ca)Partició (*)CCO-94 (ca)
Tema001--Tema001
Tema001--Tema002
Tema001P2Tema003
Tema002P2Tema003
Tema111--Tema101
Tema111--Tema102
Tema111--Tema103
Tema111--Tema104
Tema112--Tema111
Tema121P8Tema112
Tema121P4Tema113
Tema122P4Tema113
Tema131P8Tema112
Tema131P4Tema113
Tema131P10Tema140
Tema131P10Tema170
Tema132P8Tema112
Tema132P4Tema113
Tema132P10Tema140
Tema132P10Tema170
Tema141P8Tema112
Tema141P2Tema131
Tema142P8Tema112
Tema142P2Tema132
Tema143P8Tema112
Tema143--Tema121
Tema143P2Tema122
Tema143--Tema151
Tema150P8Tema112
Tema150P10Tema140
Tema150P10Tema170
Tema211P2Tema212
Tema212--Tema272
Tema213P3Tema211
Tema213--Tema213
Tema214--Tema214
Tema215P3Tema211
Tema215P2Tema212
Tema215--Tema219
Tema215P3Tema243
Tema215P4Tema307
Tema215P3Tema313
Tema221--Tema221
Tema222--Tema283
Tema223--Tema222
Tema224P2Tema281
Tema225P2Tema281
Tema225P2Tema321
Tema231--Tema282
Tema231P2Tema321
Tema232--Tema223
Tema241--Tema201
Tema241--Tema202
Tema241--Tema261
Tema241--Tema262
Tema242P3Tema211
Tema242--Tema271
Tema243P3Tema205
Tema244P3Tema205
Tema245--Tema204
Tema245P3Tema205
Tema246P3Tema265
Tema247P3Tema265
Tema248--Tema264
Tema248P3Tema265
Tema248P5Tema354
Tema251--Tema231
Tema251--Tema232
Tema259--Tema239
Tema261P3Tema241
Tema261P3Tema291
Tema262P3Tema241
Tema262--Tema253
Tema262P3Tema291
Tema262--Tema295
Tema263P3Tema291
Tema264P3Tema332
Tema265P3Tema241
Tema265P3Tema332
Tema271P2Tema203
Tema271P2Tema263
Tema272P2Tema203
Tema272P2Tema263
Tema281--Tema242
Tema282P3Tema243
Tema282--Tema293
Tema282P3Tema353
Tema283--Tema294
Tema291--Tema252
Tema291P2Tema292
Tema292P3Tema243
Tema292P3Tema251
Tema293P8Tema112
Tema293P3Tema251
Tema293P5Tema354
Tema311--Tema301
Tema312P3Tema302
Tema312P4Tema304
Tema312P4Tema307
Tema313P3Tema302
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals