Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaCorrespondències amb CCO-94 (ca). 2 dígits
CNO-79 (ca)Partició (*)CCO-94 (ca)
Tema01P3Tema20
Tema01P4Tema26
Tema01P16Tema30
Tema02P3Tema20
Tema02P3Tema21
Tema03P4Tema26
Tema03P3Tema27
Tema03P16Tema30
Tema03P9Tema81
Tema04P16Tema30
Tema04P3Tema32
Tema05P3Tema21
Tema05P3Tema27
Tema05P4Tema31
Tema06P3Tema21
Tema06P4Tema31
Tema07P3Tema27
Tema07P16Tema30
Tema07P4Tema31
Tema07P7Tema51
Tema08P3Tema20
Tema08P4Tema26
Tema08P16Tema30
Tema09P3Tema24
Tema11P3Tema24
Tema11P5Tema29
Tema11P5Tema34
Tema12P1Tema23
Tema13P1Tema22
Tema13P1Tema28
Tema13P3Tema32
Tema13P10Tema35
Tema14P5Tema29
Tema14P10Tema35
Tema15P6Tema25
Tema16P6Tema25
Tema16P16Tema30
Tema16P10Tema35
Tema17P8Tema11
Tema17P6Tema25
Tema17P10Tema35
Tema18P10Tema35
Tema19P3Tema24
Tema19P6Tema25
Tema19P5Tema29
Tema19P3Tema32
Tema19P6Tema33
Tema19P10Tema35
Tema19P7Tema51
Tema20P3Tema10
Tema21P3Tema10
Tema21P8Tema11
Tema21P2Tema14
Tema21P2Tema17
Tema21P10Tema35
Tema31P6Tema25
Tema31P5Tema29
Tema31P16Tema30
Tema31P5Tema34
Tema32P5Tema34
Tema32P2Tema42
Tema32P3Tema43
Tema33P6Tema33
Tema33P5Tema34
Tema33P3Tema40
Tema33P3Tema46
Tema34P4Tema26
Tema34P2Tema42
Tema34P3Tema43
Tema35P8Tema11
Tema35P16Tema30
Tema35P3Tema40
Tema35P3Tema41
Tema36P7Tema51
Tema37P3Tema41
Tema37P6Tema93
Tema38P16Tema30
Tema38P2Tema45
Tema39P6Tema33
Tema39P5Tema34
Tema39P3Tema40
Tema39P3Tema41
Tema39P3Tema43
Tema39P1Tema44
Tema39P2Tema45
Tema39P6Tema93
Tema40P8Tema11
Tema40P2Tema12
Tema40P2Tema15
Tema41P8Tema11
Tema41P2Tema12
Tema41P2Tema15
Tema42P6Tema33
Tema42P3Tema53
Tema43P6Tema33
Tema44P6Tema33
Tema44P10Tema35
Tema45P3Tema53
Tema45P2Tema90
Tema49P3Tema46
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema5 dígits