Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Real Decreto 1591/2010 de 26 de noviembre
2011
Espanyol
Ompliu els camps desitjats
Descripció
Del codi
Al codi
Nivell