Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaSeccions
CodiDescripció
TemaAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
TemaBPesca
TemaCIndústries extractives
TemaDIndústries manufactureres
TemaEProducció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
TemaFConstrucció
TemaGComerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i articles personals i d'ús domèstic
TemaHHoteleria
TemaITransport, emmagatzematge i comunicacions
TemaJMediació financera
TemaKActivitats immobiliàries i de lloguer; serveis prestats a les empreses
TemaLAdministració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
TemaMEducació
TemaNActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
TemaOAltres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
TemaPLlars que ocupen personal domèstic
TemaQOrganismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3222
4TemaClassesNUM4503