Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaOTE principals
CodiDescripció
Tema13Explotacions especialitzades en cereals, oleaginoses i lleguminoses
Tema14Explotacions de conreus agrícoles diversos
Tema20Explotacions especialitzades en horticultura (horta i flors)
Tema31Explotacions especialitzades en viticultura
Tema32Explotacions especialitzades en fruiters i cítrics
Tema33Explotacions especialitzades en olivera
Tema34Explotacions combinades de conreus llenyosos diversos
Tema41Explotacions especialitzades en bovins de llet
Tema42Explotacions especialitzades de bovins de carn
Tema43Explotacions combinades de bovins de llet i de carn
Tema44Explotacions especialitzades en ovins, cabrum i altres herbívors
Tema50Explotacions especialitzades de granívors
Tema60Explotacions de policultius
Tema71Explotacions de ramaderia mixta, predomini d'herbívors
Tema72Explotacions de ramaderia mixta, predomini de granívors
Tema81Explotacions mixtes d'agricultura general i herbívors
Tema82Explotacions mixtes combinades d'altres conreus i ramaderia
Tema90Explotacions no classificades
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaOTE generalsNUM19
2TemaOTE principalsNUM218
3TemaOTE particularsNUM351
4TemaOTE subdivisionsNUM471