Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaOTE particulars
CodiDescripció
Tema131Explotacions especialitzades en cereals (excepte l'arròs), oleaginoses i lleguminoses
Tema132Explotacions especialitzades en arròs
Tema133Explotacions que combinin cereals i arròs, oleaginoses i lleguminoses
Tema141Explotacions especialitzades en arrels i tubercles
Tema142Explotacions que combinin cereals, arrels i tubercles
Tema143Explotacions especialitzades en hortalisses fresques en terrenys de conreu
Tema144Explotacions d'altres conreus agrícoles diversos
Tema201Explotacions especialitzades en hortalisses
Tema202Explotacions especialitzades en flors i plantes ornamentals
Tema203Explotacions d'horticultura i conreus diversos
Tema311Explotacions especialitzades en vins amb denominació d'origen
Tema312Explotacions especialitzades en altres vins
Tema313Explotacions especialitzades en vins amb denominació d'origen i altres vins
Tema314Explotacions especialitzades en viticultura per a diversos tipus de producció
Tema321Explotacions especialitzades en fruiters (excepte cítrics)
Tema322Explotacions especialitzades en cítrics
Tema323Explotacions combinades de fruiters i cítrics
Tema330Explotacions especialitzades en olivera
Tema340Explotacions combinades de conreus permanents diversos
Tema411Explotacions especialitzades en lleters
Tema412Explotacions especialitzades en lleters i cria de bovins de llet
Tema421Explotacions especialitzades de cria de bovins de carn
Tema422Explotacions especialitzades en bovins d'engreix
Tema431Explotacions combinades en bovins de llet i cria de bovins de carn
Tema432Explotacions combinades en bovins de carn i cria de bovins de llet
Tema441Explotacions especialitzades d'ovins
Tema442Explotacions combinades d'ovins i bovins
Tema443Explotacions especialitzades de cabrum
Tema444Explotacions combinades d'herbívors diversos
Tema501Explotacions especialitzades de porcins
Tema502Explotacions especialitzades d'aviram
Tema503Explotacions de granívors diversos combinats
Tema601Explotacions de policultius combinades d'horticultura i conreus llenyosos
Tema602Explotacions combinades d'agricultura general i horticultura
Tema603Explotacions combinades d'agricultura general i viticultura
Tema604Explotacions combinades d'agricultura general i conreus llenyosos
Tema605Explotacions combinades amb predomini d'agricultura general
Tema606Explotacions combinades amb predomini d'horticultura o de conreus llenyosos
Tema711Explotacions de ramaderia mixta, predomini d'herbívors lleters
Tema712Explotacions de ramaderia mixta, predomini d'herbívors no lleters
Tema721Explotacions de ramaderia mixta, granívors i herbívors lleters
Tema722Explotacions de ramaderia mixta, granívors i herbívors no lleters
Tema723Explotacions de ramaderia mixta, granívors i herbívors diversos
Tema811Explotacions mixtes d'agricultura general amb herbívors lleters
Tema812Explotacions mixtes d'herbívors lleters amb agricultura general
Tema813Explotacions mixtes d'agricultura general amb herbívors no lleters
Tema814Explotacions mixtes d'herbívors no lleters combinada amb agricultura general
Tema821Explotacions mixtes amb agricultura general i granívors
Tema822Explotacions mixtes de conreus llenyosos i herbívors
Tema823Altres explotacions mixtes de conreus combinats i ramaderia
Tema900Explotacions no classificades
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaOTE generalsNUM19
2TemaOTE principalsNUM218
3TemaOTE particularsNUM351
4TemaOTE subdivisionsNUM471