Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema523Comerç al detall d'altres productes nous en establiments especialitzats
Tema524Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
Tema525Comerç al detall fora d'establiments
Tema526Reparació d'efectes personals i estris domèstics
Tema551Hotels; càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
Tema552Restaurants, bars i cantines
Tema601Transport per ferrocarril
Tema602Altres tipus de transport terrestre
Tema603Transport per canonades
Tema611Transport marítim i de cabotatge
Tema612Transport per vies de navegació interiors
Tema621Transport aeri regular
Tema622Transport aeri no regular
Tema630Activitats de transport complementàries i auxiliars; activitats d'agències de viatges
Tema641Activitats postals i de correus
Tema642Telecomunicacions
Tema651Mediació monetària
Tema659Altres tipus de mediació financera
Tema660Assegurances i plans de pensions, llevat de la Seguretat Social obligatòria
Tema671Activitats auxiliars de la mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
Tema672Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
Tema701Activitats immobiliàries realitzades amb béns propis o llogats
Tema702Activitats immobiliàries realitzades a canvi d'una retribució o per contracte
Tema711Lloguer d'equips de transport
Tema712Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips
Tema713Lloguer d'efectes personals i estris domèstics ncaa
Tema721Consulta d'equips informàtics
Tema722Consulta de programes d'informàtica i subministrament de programes informàtics
Tema723Processament de dades
Tema724Activitats relacionades amb bases de dades
Tema725Manteniment i reparació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema729Altres activitats d'informàtica
Tema731Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències naturals i de l'enginyeria
Tema732Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències socials i humanitats
Tema741Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria; assessorament d'impostos; estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Tema742Activitats d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats tècniques
Tema743Publicitat
Tema749Activitats empresarials ncaa
Tema751Administració de l'Estat i aplicació de la política econòmica i social
Tema752Prestació pública de serveis a la comunitat en general
Tema753Activitats de plans de Seguretat Social d'afiliació obligatòria
Tema801Ensenyament primari
Tema802Ensenyament secundari
Tema803Ensenyament superior
Tema809Ensenyament per a adults i altres tipus d'ensenyament
Tema851Activitats relacionades amb la salut humana
Tema852Activitats veterinàries
Tema853Activitats de serveis socials
Tema900Eliminació de rebuigs i aigües residuals, sanejament i activitats similars
Tema911Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
Tema912Activitats de sindicats
Tema919Activitats d'altres associacions
Tema921Activitats de cinematografia, ràdio i televisió, i altres activitats d'esbargiment
Tema922Activitats d'agències de notícies
Tema923Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
Tema924Activitats esportives i altres activitats d'esbargiment
Tema930Altres activitats de serveis
Tema950Llars que ocupen personal domèstic
Tema990Organitzacions i òrgans extraterritorials
anteriors 100 anteriors 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3159
4TemaClassesNUM4292