Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
TemaSeccions
CodiDescripció
TemaAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
TemaBPesca
TemaCExplotació de mines i pedreres
TemaDIndústries manufactureres
TemaEProducció i distribució d'electricitat, gas i aigua
TemaFConstrucció
TemaGComerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor, motocicletes, articles personals i estris d'ús domèstic
TemaHHotels i restaurants
TemaITransport, emmagatzematge i comunicacions
TemaJMediació financera
TemaKActivitats immobiliàries, de lloguer i empresarials
TemaLAdministració pública i defensa; plans de seguretat social d'afiliació obligatòria
TemaMEnsenyament
TemaNServeis socials i de salut
TemaOAltres activitats de serveis comunitaris, socials i personals
TemaPLlars que ocupen personal domèstic
TemaQOrganitzacions i òrgans extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3159
4TemaClassesNUM4292