Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaSubclasses
CodiDescripció
Tema01110Conreu de cereals i altres conreus
Tema01121Conreu d'hortalisses
Tema01122Conreu de flors i plantes ornamentals
Tema01131Conreu de vinya
Tema01132Conreu de cítrics
Tema01133Conreu d'olivera
Tema01134Conreu d'altres fruites, fruita seca, espècies i conreus per a begudes
Tema01210Explotació de bestiar boví i producció de llet crua
Tema01221Explotació de bestiar oví i cabrum
Tema01222Explotació de bestiar equí
Tema01231Explotació intensiva de bestiar porcí
Tema01232Explotació extensiva de bestiar porcí
Tema01240Avicultura
Tema01250Altres explotacions de bestiar
Tema01300Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema01410Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins
Tema01420Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, excepte les activitats veterinàries
Tema01501Caça i captura d'animals
Tema01502Repoblació cinegètica
Tema01503Activitats dels serveis relacionats amb la caça
Tema02011Silvicultura
Tema02012Explotació forestal
Tema02020Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotació forestal
Tema05010Pesca
Tema05021Aqüicultura continental
Tema05022Aqüicultura marina
Tema10101Extracció i aglomeració d'antracita
Tema10102Extracció i aglomeració d'hulla
Tema10103Extracció i aglomeració d'hulla subbituminosa
Tema10200Extracció i aglomeració de lignit bru
Tema10300Extracció i aglomeració de torba
Tema11100Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema11200Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, excepte les activitats de prospecció
Tema12000Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema13100Extracció de minerals de ferro
Tema13201Extracció de coure, plom i zinc
Tema13202Extracció de metalls preciosos
Tema13203Extracció d'altres minerals metàl·lics no fèrrics
Tema14111Extracció de marbre
Tema14112Extracció de granit
Tema14113Extracció d'altres tipus de pedra ornamental i per a la construcció
Tema14121Extracció de guix
Tema14122Extracció de creta
Tema14123Extracció d'altres pedres
Tema14130Extracció de pissarres
Tema14210Extracció de graves i sorres
Tema14221Extracció de caolí
Tema14222Extracció d'argila
Tema14301Extracció de fosfats i nitrats
Tema14302Extracció de sals potàssiques
Tema14303Extracció de pirites i sofre
Tema14304Extracció de fluorita
Tema14305Extracció d'altres minerals per a adobs i productes químics
Tema14401Extracció de sal marina
Tema14402Extracció de sal de font i sal gemma
Tema14501Extracció de feldspats
Tema14502Extracció d'altres minerals
Tema15111Sacrifici de bestiar
Tema15112Especejament de bestiar
Tema15121Sacrifici d'aviram i conills
Tema15122Especejament d'aviram i conills
Tema15131Elaboració de productes carnis
Tema15132Manipulació de productes carnis elaborats
Tema15133Elaboració de plats preparats a base de carn
Tema15201Elaboració de productes congelats o refrigerats de peix i altres productes marins
Tema15202Fabricació de conserves de peix
Tema15203Elaboració de productes de la pesca fumats
Tema15310Preparació i conservació de patates
Tema15321Fabricació de suc de raïm
Tema15322Fabricació d'altres sucs de fruites i hortalisses
Tema15331Preparació d'hortalisses congelades
Tema15332Preparació i conservació d'hortalisses no congelades
Tema15333Preparació i conservació d'olives
Tema15334Fabricació de conserves de fruites
Tema15411Obtenció d'oli d'oliva sense refinar
Tema15412Obtenció d'altres greixos i olis vegetals sense refinar
Tema15413Obtenció d'altres greixos i olis animals no comestibles
Tema15420Fabricació d'olis i greixos refinats
Tema15430Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
Tema15511Preparació de llet, fabricació de mantega i altres productes lactis
Tema15512Fabricació de formatges
Tema15520Elaboració de gelats
Tema15611Mòlta de blat
Tema15612Mòlta d'altres grans
Tema15613Fabricació d'altres productes de molineria
Tema15620Fabricació de midons i productes amilacis
Tema15711Elaboració de pinsos per a l'alimentació d'animals de granja, excepte medicamentosos
Tema15712Elaboració de pinsos medicamentosos per a l'alimentació d'animals de granja
Tema15713Deshidratació d'alfals i altres plantes farratgeres per a l'alimentació d'animals de granja
Tema15720Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
Tema15811Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos
Tema15812Fabricació de productes de pastisseria
Tema15821Fabricació de galetes
Tema15822Fabricació de productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Tema15830Indústries del sucre
Tema15841Fabricació de cacau i xocolata
Tema15842Fabricació de productes de confiteria
Tema15850Fabricació de pastes alimentàries
Tema15860Elaboració de cafè, te i infusions
Tema15871Elaboració de vinagres, salses i condiments mixtos
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM262
3TemaGrupsNUM3224
4TemaClassesNUM4514
5TemaSubclassesNUM5777