Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaSubgrups
CodiDescripció
Tema001Oficials i sotsoficials de les forces armades
Tema002Tropa i marineria de les forces armades
Tema111Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l'Administració pública i d'organitzacions d'interès social
Tema112Directors generals i presidents executius
Tema121Directors de departaments administratius
Tema122Directors comercials, de publicitat, de relacions públiques i de recerca i desenvolupament
Tema131Directors de producció d'explotacions agropecuàries, forestals i pesqueres, i d'indústries manufactureres, de mineria, construcció i distribució
Tema132Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i d'empreses de serveis professionals
Tema141Directors i gerents d'empreses d'allotjament
Tema142Directors i gerents d'empreses de restauració
Tema143Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs i al detall
Tema150Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa
Tema211Metges
Tema212Professionals d'infermeria i llevadoria
Tema213Veterinaris
Tema214Farmacèutics
Tema215Altres professionals de la salut
Tema221Professors d'universitat i ensenyament superior (excepte de formació professional)
Tema222Professors de formació professional (matèries específiques)
Tema223Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
Tema224Professors d'ensenyament primari
Tema225Mestres i educadors d'educació infantil
Tema231Professors i tècnics d'educació especial
Tema232Altres professors i professionals de l'ensenyament
Tema241Físics, químics, matemàtics i similars
Tema242Professionals en ciències naturals
Tema243Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
Tema244Enginyers elèctrics, electrònics i de telecomunicacions
Tema245Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs
Tema246Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
Tema247Enginyers tècnics en electricitat, electrònica i telecomunicacions
Tema248Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors
Tema251Jutges, magistrats, advocats i fiscals
Tema259Altres professionals del dret
Tema261Especialistes en finances
Tema262Especialistes en organització i administració
Tema263Tècnics d'empreses i activitats turístiques
Tema264Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC)
Tema265Altres professionals de les vendes, la comercialització, la publicitat i les relacions públiques
Tema271Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia
Tema272Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques
Tema281Economistes
Tema282Sociòlegs, historiadors, psicòlegs i altres professionals en ciències socials
Tema283Sacerdots de les diferents religions
Tema291Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars
Tema292Escriptors, periodistes i lingüistes
Tema293Artistes creatius i interpretatius
Tema311Delineants i dibuixants tècnics
Tema312Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries
Tema313Tècnics en control de processos
Tema314Tècnics en ciències naturals i professionals auxiliars similars
Tema315Professionals de la navegació marítima i aeronàutica
Tema316Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries
Tema320Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
Tema331Tècnics sanitaris de laboratori, proves diagnòstiques i pròtesis
Tema332Altres tècnics sanitaris
Tema333Professionals de les teràpies alternatives
Tema340Professionals de suport en finances i matemàtiques
Tema351Agents i representants comercials
Tema352Altres agents comercials
Tema353Agents immobiliaris i altres agents
Tema361Assistents administratius i especialitzats
Tema362Agents de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies de l'Administració pública
Tema363Tècnics de les forces i cossos de seguretat
Tema371Professionals de suport de serveis jurídics i socials
Tema372Esportistes, entrenadors, instructors d'activitats esportives; monitors d'activitats recreatives
Tema373Tècnics i professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries
Tema381Tècnics en operacions de tecnologies de la informació i assistència a l'usuari
Tema382Programadors informàtics
Tema383Tècnics de l'enregistrament audiovisual, radiodifusió i telecomunicacions
Tema411Empleats comptables i financers
Tema412Empleats de registre de materials, de serveis de suport a la producció i al transport
Tema421Empleats de biblioteques i arxius
Tema422Empleats de serveis de correus, codificadors, correctors i serveis de personal
Tema430Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic
Tema441Empleats d'informació i recepcionistes (excepte d'hotels)
Tema442Empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'hotels i telefonistes
Tema443Agents d'enquestes
Tema444Empleats de finestreta i similars (excepte taquillers)
Tema450Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
Tema500Cambrers i cuiners propietaris
Tema511Cuiners assalariats
Tema512Cambrers assalariats
Tema521Encarregats de secció de botigues i magatzems
Tema522Venedors de botigues i magatzems
Tema530Comerciants propietaris de botigues
Tema541Venedors de quioscos i de parades de mercat
Tema542Operadors de telemàrqueting
Tema543Expenedors de gasolina
Tema549Altres venedors
Tema550Caixers i taquillers (excepte de banca)
Tema561Auxiliars d'infermeria
Tema562Tècnics auxiliars de farmàcia i emergències sanitàries i altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
Tema571Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders)
Tema572Mainaders
Tema581Perruquers i especialistes en tractaments d'estètica, benestar i similars
Tema582Treballadors que atenen passatgers, guies turístics i similars
Tema583Supervisors de manteniment i neteja d'edificis, conserges i majordoms domèstics
Tema584Treballadors propietaris de petits allotjaments
Tema589Altres treballadors de serveis personals
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM110
ITemaGrups principalsALF117
2TemaSubgrups principalsNUM262
3TemaSubgrupsNUM3170
4TemaGrups primarisNUM4506