Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaGrans grups
CodiDescripció
Tema0Professionals, tècnics i similars
Tema1Professionals, tècnics i similars
Tema2Membres i personal directiu d'òrgans de l'Administració pública i directors i gerents d'empreses
Tema3Personal de serveis administratius i similars
Tema4Comerciants, venedors i similars
Tema5Personal de serveis d'hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i similars
Tema6Personal dedicat a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la caça i similars
Tema7Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema8Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema9Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
TemaXTreballadors que no poden ser classificats segons l'ocupació
TemaYProfessionals de les forces armades
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM112
2TemaSubgrupsNUM285
3TemaGrups primarisNUM3309
4TemaOcupacionsNUM51568