Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaSubgrups
CodiDescripció
Tema01Professionals de les ciències químiques, físiques, geològiques i tècnics similars
Tema02Arquitectes i enginyers superiors
Tema03Arquitectes i enginyers tècnics, i similars
Tema04Pilots i oficials de navegació aèria i marítima
Tema05Professionals de les ciències biològiques, tècnics en agronomia i silvicultura, i similars
Tema06Metges, veterinaris, farmacèutics i similars
Tema07Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia
Tema08Estadístics, matemàtics, actuaris, analistes d'informàtica i tècnics en aquestes ciències
Tema09Economistes
Tema11Especialistes i tècnics en comptabilitat
Tema12Professionals del dret
Tema13Professors
Tema14Membres del clericat i similars
Tema15Escriptors, periodistes i similars
Tema16Escultors, pintors, decoradors, fotògrafs i professionals similars
Tema17Professionals de la música i d'espectacles artístics
Tema18Professionals de l'esport
Tema19Professionals, tècnics i similars ncaa
Tema20Membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius, i personal directiu de l'administració pública
Tema21Directors i gerents d'empreses
Tema31Caps d'oficines administratives públiques i privades
Tema32Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
Tema33Empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
Tema34Operadors de màquines facturadores, comptables, de calcular i de tractament automàtic de dades
Tema35Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions
Tema36Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
Tema37Carters, ordenances i transportistes
Tema38Telefonistes, telegrafistes i similars
Tema39Empleats de serveis administratius i similars ncaa
Tema40Directors i gerents d'empreses i establiments comercials
Tema41Propietaris gerents d'empreses i establiments comercials
Tema42Caps de vendes i caps i agents de compres
Tema43Agents tècnics de vendes, viatjants i representants de comerç
Tema44Agents de canvi i borsa, corredors de comerç, agents de la propietat immobiliària, agents d'assegurances i altres
Tema45Dependents de comerç, venedors i similars
Tema49Comerciants, venedors i similars ncaa
Tema50Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
Tema51Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
Tema52Encarregats de personal de serveis domèstics d'establiments, cases particulars i similars
Tema53Cuiners, cambrers i similars
Tema54Personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars ncaa
Tema55Conserges, porters, personal de neteja d'edificis i similars
Tema56Bugaders, netejadors, planxadors de roba i similars
Tema57Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
Tema58Personal de serveis de protecció i seguretat
Tema59Personal de serveis diversos ncaa
Tema60Directors i caps d'empreses o explotacions agràries i pesqueres
Tema61Treballadors per compte propi d'explotacions agràries i pesqueres
Tema62Treballadors agrícoles, ramaders i similars
Tema63Treballadors forestals
Tema64Treballadors de la pesca, de la caça i similars
Tema70Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
Tema71Miners, pedrers i resta de treballadors de l'extracció de minerals (inclosos els líquids i gasosos)
Tema72Treballadors siderometal·lúrgics
Tema73Treballadors de la preparació i el tractament de la fusta, i de la fabricació de paper
Tema74Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes químics, i treballadors similars
Tema75Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars
Tema76Treballadors de l'adobament, la preparació i el tractament de pells
Tema77Treballadors de la preparació, l'elaboració i la fabricació de productes alimentaris i begudes
Tema78Treballadors de la fabricaciò del tabac
Tema79Treballadors de la confecció de roba, tapissers i similars
Tema80Treballadors de la fabricació de calçat i de la resta de productes de cuir natural o artificial
Tema81Treballadors de la fabricació de mobles i altres productes de fusta
Tema82Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
Tema83Treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques
Tema84Mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars
Tema85Electricistes, instal·ladors i muntadors de línies i aparells elèctrics, i ajustadors d'electricitat i electrònica
Tema86Operadors d'emissores de ràdio i televisió, i d'equips de sonorització i de projecció cinematogràfica
Tema87Lampistes, soldadors, planxistes, calderers i muntadors d'estructures metàl·liques
Tema88Joiers, argenters i similars
Tema89Treballadors de la fabricació de productes de vidre i ceràmica
Tema90Treballadors de la fabricació de productes de cautxú i plàstic
Tema91Treballadors de la fabricació de productes de paper i cartó
Tema92Treballadors de les arts gràfiques
Tema93Pintors
Tema94Artesans i treballadors similars ncaa
Tema95Treballadors de la construcció
Tema96Operadors de màquines fixes i instal·lacions similars
Tema97Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres
Tema98Conductors i resta de personal de maniobra dels mitjans de transport
Tema99Treballadors ncaa
TemaX1Persones que busquen la primera feina
TemaX2Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
TemaX3Persones que no han declarat cap ocupació
TemaY0Professionals de les forces armades
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM112
2TemaSubgrupsNUM285
3TemaGrups primarisNUM3309
4TemaOcupacionsNUM51568