Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaGrups primaris
CodiDescripció
Tema011Químics
Tema012Físics
Tema013Geofísics, geòlegs, meteoròlegs, astrònoms i similars
Tema014Tècnics en ciències químiques, físiques, geològiques i similars
Tema020Arquitectes
Tema021Enginyers de camins, canals i ports
Tema022Enginyers de telecomunicacions
Tema023Enginyers industrials
Tema024Enginyers navals
Tema025Enginyers aeronàutics
Tema026Enginyers de mines
Tema027Enginyers agrònoms
Tema028Enginyers forestals
Tema029Enginyers geògrafs
Tema030Arquitectes tècnics
Tema031Enginyers tècnics d'obres públiques
Tema032Enginyers tècnics de telecomunicacions
Tema033Enginyers tècnics industrials
Tema034Enginyers tècnics navals
Tema035Enginyers tècnics aeronàutics
Tema036Enginers tècnics de mines
Tema037Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals
Tema038Enginyers tècnics topògrafs
Tema039Delineants i dibuixants tècnics
Tema041Pilots i oficials de navegació aèria
Tema042Capitans, oficials de coberta i pilots de la marina mercant
Tema043Oficials maquinistes de la marina mercant
Tema051Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
Tema052Bioquímics, bacteriòlegs, farmacòlegs, genetistes i similars
Tema053Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura
Tema061Metges i cirurgians
Tema063Metges odontòlegs
Tema065Veterinaris
Tema067Farmacèutics
Tema068Dietistes, bromatòlegs i similars
Tema071Ajudants tècnics sanitaris (infermers i practicants)
Tema072Ajudants tècnics sanitaris (llevadors)
Tema073Fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals
Tema074Tècnics de radioelectrologia mèdica
Tema075Auxiliars de clínica i resta de personal sanitari no titulat
Tema076Optometristes i òptics
Tema079Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia ncaa1
Tema081Estadístics
Tema082Matemàtics
Tema083Actuaris
Tema084Analistes d'informàtica
Tema085Tècnics en estadística, càlcul matemàtic i programadors informàtics
Tema090Economistes
Tema110Especialistes i tècnics en comptabilitat
Tema121Fiscals, advocats i procuradors
Tema122Jutges i magistrats, i secretaris judicials
Tema123Notaris i registradors
Tema124Lletrats i assessors jurídics
Tema129Professionals del dret ncaa
Tema131Professors d'universitat i altres centres d'ensenyament superior
Tema132Professors d'ensenyaments de nivell mitjà
Tema133Professors d'educació general bàsica
Tema134Professors d'educació preescolar
Tema135Professors d'educació especial
Tema139Professors ncaa
Tema141Sacerdots, ministres de la religió i membres d'ordes religiosos
Tema149Treballadors seglars de la religió
Tema151Escriptors i crítics
Tema152Periodistes
Tema159Escriptors, periodistes i similars ncaa
Tema161Escultors, pintors, gravadors i artistes similars
Tema162Decoradors, dibuixants i dissenyadors comercials
Tema163Fotògrafs
Tema164Operadors de càmeres cinematogràfiques i de televisió
Tema171Compositors, músics i cantants
Tema172Coreògrafs i ballarins
Tema173Actors, directors de teatre i cinema, i similars
Tema174Empresaris i productors d'espectacles artístics
Tema175Artistes de circ
Tema176Professionals d'espectacles taurins
Tema179Professionals d'espectacles artístics ncaa
Tema181Esportistes professionals
Tema182Personal tècnic esportiu
Tema189Altres professionals de l'esport
Tema191Bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus
Tema192Professionals de les ciències polítiques i la sociologia, psicòlegs, antropòlegs, historiadors, geògrafs i similars
Tema193Assistents socials
Tema194Especialistes en assumptes de personal i en orientació i anàlisi professional
Tema195Filòlegs, traductors i intèrprets
Tema196Professionals de la publicitat, de les relacions públiques i similars
Tema199Altres professionals, tècnics i similars
Tema201Membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius
Tema202Personal directiu de l'administració pública
Tema211Directors generals i gerents
Tema212Directors o caps de departament
Tema311Caps d'oficines administratives públiques
Tema312Caps d'oficines administratives privades
Tema321Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de tèlex
Tema322Operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
Tema331Empleats de comptabilitat, de caixa i taquillers
Tema332Empleats de càlcul de costos i de salaris
Tema339Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
Tema341Operadors de màquines facturadores, comptables i de calcular
Tema342Operadors de màquines de tractament automàtic de la informació
Tema351Caps i inspectors de serveis de transports ferroviaris
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM112
2TemaSubgrupsNUM285
3TemaGrups primarisNUM3309
4TemaOcupacionsNUM51568