Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaOcupacions
CodiDescripció
Tema01110Químic, en general
Tema01120Químic (química orgànica)
Tema01130Químic (química inorgànica)
Tema01140Químic (química física)
Tema01150Químic (química analítica)
Tema01190Altres químics
Tema01210Físic, en general
Tema01220Físic (mecànica)
Tema01230Físic (física tèrmica)
Tema01240Físic (òptica)
Tema01250Físic (acústica)
Tema01260Físic (electricitat i magnetisme)
Tema01270Físic (electrònica)
Tema01280Físic (física nuclear)
Tema01290Altres físics
Tema01320Geofísic
Tema01330Geòleg
Tema01340Meteoròleg
Tema01350Astrònom
Tema01390Altres professionals de la geofísica, geologia, meteorologia, astronomia i similars
Tema01420Tècnic en química
Tema01430Tècnic en física
Tema01440Tècnic en meteorologia
Tema01450Tècnic en geologia
Tema01490Altres tècnics en ciències químiques, físiques, geològiques i similars
Tema02020Arquitecte
Tema02030Arquitecte urbanista
Tema02040Arquitecte paisatgista
Tema02090Altres arquitectes
Tema02110Enginyer de camins, canals i ports, en general
Tema02120Enginyer de camins, canals i ports (fonaments i estructures)
Tema02130Enginyer de camins, canals i ports (hidràulica i energètica)
Tema02140Enginyer de camins, canals i ports (construcció de vies de transport)
Tema02150Enginyer de camins, canals i ports (trànsit i serveis urbans)
Tema02190Altres enginyers de camins, canals i ports
Tema02210Enginyer de telecomunicacions, en general
Tema02220Enginyer de telecomunicacions (electrònica)
Tema02230Enginyer de telecomunicacions (comunicació)
Tema02290Altres enginyers de telecomunicacions
Tema02310Enginyer industrial, en general
Tema02320Enginyer industrial (mecànica)
Tema02330Enginyer industrial (metal·lúrgia)
Tema02340Enginyer industrial (química)
Tema02350Enginyer industrial (electricitat)
Tema02360Enginyer industrial (tècniques energètiques)
Tema02370Enginyer industrial (tèxtil)
Tema02380Enginyer industrial (organització industrial)
Tema02390Altres enginyers industrials
Tema02410Enginyer naval, en general
Tema02420Enginyer naval (arquitectura naval)
Tema02430Enginyer naval (màquines marines)
Tema02510Enginyer aeronàutic, en general
Tema02520Enginyer aeronàutic (aeronaus, míssils i motopropulsors)
Tema02530Enginyer aeronàutic (aeroports, navegació i transport aeri)
Tema02610Enginyer de mines, en general
Tema02620Enginyer de mines (energia i combustible)
Tema02630Enginyer de mines (metal·lúrgia i mineralúrgia)
Tema02640Enginyer de mines (geologia i geofísica)
Tema02650Enginyer de mines (explotació i explosius)
Tema02710Enginyer agrònom, en general
Tema02720Enginyer agrònom (enginyeria rural)
Tema02730Enginyer agrònom (fitotècnia)
Tema02740Enginyer agrònom (zootècnia)
Tema02750Enginyer agrònom (indústries agràries)
Tema02760Enginyer agrònom (economia agrària)
Tema02790Altres enginyers agrònoms
Tema02810Enginyer forestal, en general
Tema02820Enginyer forestal (silvopasticultura)
Tema02830Enginyer forestal (indústries forestals)
Tema02890Altres enginyers forestals
Tema02910Enginyer geògraf
Tema03010Arquitecte tècnic
Tema03120Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils)
Tema03130Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia)
Tema03140Enginyer tècnic d'obres públiques (trànsit i serveis urbans)
Tema03150Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transport)
Tema03190Altres enginyers tècnics d'obres públiques
Tema03220Enginyer tècnic de telecomunicacions (instal·lacions telegràfiques i telefòniques)
Tema03230Enginyer tècnic de telecomunicacions (equips electrònics)
Tema03240Enginyer tècnic de telecomunicacions (radiocomunicació)
Tema03250Enginyer tècnic de telecomunicacions (equips de so)
Tema03290Altres enginyers de telecomunicacions
Tema03320Enginyer tècnic industrial (mecànica)
Tema03330Enginyer tècnic industrial (electricitat)
Tema03340Enginyer tècnic industrial (química industrial)
Tema03350Enginyer tècnic industrial (metal·lúrgia)
Tema03360Enginyer tècnic industrial (tèxtil)
Tema03390Altres enginyers tècnics industrials
Tema03420Enginyer tècnic naval (estructures de vaixells)
Tema03430Enginyer tècnic naval (serveis de vaixells)
Tema03440Enginyer tècnic naval (muntures flotants)
Tema03490Altres enginyers tècnics navals
Tema03520Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus)
Tema03530Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors)
Tema03540Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri)
Tema03550Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports)
Tema03560Enginyer tècnic aeronàutic (ajudes a l'aeronavegació)
Tema03590Altres enginyers tècnics aeronàutics
Tema03620Enginyer tècnic de mines (explotació de mines)
Tema03630Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius)
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM112
2TemaSubgrupsNUM285
3TemaGrups primarisNUM3309
4TemaOcupacionsNUM51568