Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema01Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Tema02Segon cicle d'educació infantil (3-6 anys)
Tema11Educació primària, excepte per a adults i ensenyaments artístics
Tema12Ensenyaments inicials per a adults
Tema13Ensenyaments de grau elemental de música i dansa
Tema21Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària
Tema22Educació secundària obligatòria
Tema23Educació secundària per a adults
Tema31Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de primera etapa
Tema32Ensenyaments de batxillerat
Tema33Ensenyaments de grau mitjà de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema34Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa
Tema35Ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes
Tema41Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa
Tema51Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema52Títols propis d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixin el títol de batxillerat (2 anys i més)
Tema53Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de formació professional de grau superior
Tema54Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents
Tema55Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents
Tema56Programes oficials d'especialització professional
Tema57Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions
Tema58Programes de formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitària
Tema61Ensenyaments universitaris de tercer cicle
Tema91Programes de formació promoguts per l'empresa o organització
Tema92Altres programes de formació que no requereixen formació acadèmica
Tema93Programes recreatius, de lleure i culturals que no requereixen formació acadèmica
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCategoriesALF113
2TemaGrupsNUM226