Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema261Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema262Fabricació de productes ceràmics no refractaris, llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema263Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema264Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema265Fabricació de ciment, calç i guix
Tema266Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema267Indústries de la pedra
Tema268Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
TemaCorrespondències NACE-REV.1 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema26--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat NACE-REV.1 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.