Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
3 Indústries transformadores dels metalls. Mecànica de precisió
TemaForma abreujada
CodiDescripció
3Transformació dels metalls. Mecànica de precisió
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema31Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Tema34Construcció de maquinària i material elèctric
Tema35Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Tema36Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Tema37Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema38Construcció d'altres materials de transport
Tema39Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
TemaDE--Indústries del paper; edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
TemaDJP2Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
TemaDK--Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
TemaDL--Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
TemaDM--Fabricació de materials de transport
TemaDNP2Indústries manufactureres diverses
TemaK--Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
TemaO--Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3--Indústries transformadores dels metalls, mecànica de precisió
Tema4--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2P4Indústries fabrils
Tema3P5Indústries fabrils
Tema8P5Serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3--Indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.