Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
32 Construcció de maquinària i equips mecànics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
32Construcció de maquinària i equips mecànics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema321Construcció de màquines i tractors agrícoles
Tema322Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
Tema323Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema324Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema325Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema326Fabricació d'òrgans de transmissió
Tema329Construcció d'altres màquines i equips mecànics
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema28P4Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29P7Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema32--Construcció de maquines i de material mecànic
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema35P3Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària, equip de transport i mobles
Tema36--Construcció de maquinària, llevat de la maquinària elèctrica
Tema38P6Construcció de material de transport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema39--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
07Maquinària per a la producció