Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
35 Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
TemaForma abreujada
CodiDescripció
35Material electrònic (llevat d'ordinadors)
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema351Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Tema352Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema353Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Tema354Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Tema355Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema22P2Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Tema32--Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema92P6Activitats recreatives, culturals i esportives
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema34--Construcció elèctrica i electrònica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema37P3Construcció de maquinària, aparells, accessoris i articles elèctrics
Tema39P10Indústries fabrils diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
09Material elèctric i electrònic