Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
842 Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Presten serveis a les empreses i organismes en temes de comptabilitat tenidoria de llibres, censura de comptes, auditoria, matèria fiscal, econòmica i financera i altres serveis independents d'assessoria fiscal i comptable.
No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, que es consideraran com a unitats administratvies i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema8420Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema741P4Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema836--Comptabilitat, assessoria fiscal i auditoria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema832--Serveis prestats a les empres, llevat del lloguer i arrendament de maquinària i equips
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.