Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
9 Altres serveis
TemaForma abreujada
CodiDescripció
9Altres serveis
TemaNota explicativa

En aquesta divisió s'ha introduït, a nivell de quatre dígits (subgrups), la distinció entre serveis destinats a la venda i serveis no destinats a la venda, seguint les normes de les classificacions internacionals d'acord amb les exigències de la Comptabilitat Nacional.
Per serveis destinats a la venda s'entenen aquells serveis susceptibles de ser venuts o comprats en el mercat i que són produïts per unitats els recursos de les quals procedeixen, en la seva major part, de la venda de la seva producció. Aquells altres serveis que no estan inclosos en l'anterior definició es consideraran serveis no destinats a la venda.
Amb aquesta finalitat, en la quarta xifra dels subgrups d'aquesta divisió, s'ha reservat el dígit 1 per als serveis de les administracions públiques no destinats a la venda, el dígit 2 per als serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre no destinats a la venda i el dígit 3 per als serveis destinats a la venda.
Per institucions privades sense finalitat de lucre s'entenen aquelles que, fent servei a les llars, no estan finançades en la seva major part per l'Administració pública. Les que serveixen a l'Administració pública o estan finançades per ella en la seva major part es considera que formen part de les administracions públiques.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema91Administració pública, defensa nacional i Seguretat Social
Tema92Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars
Tema93Educació i investigació
Tema94Sanitat i serveis veterinaris
Tema95Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat
Tema96Serveis recreatius i culturals
Tema97Serveis personals
Tema98Serveis domèstics
Tema99Representacions diplomàtiques i organismes internacionals
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
TemaI--Transport, emmagatzematge i comunicacions
TemaK--Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
TemaL--Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
TemaM--Educació
TemaN--Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
TemaO--Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
TemaP--Llars que ocupen personal domèstic
TemaQ--Organismes extraterritorials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema9--Altres serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P2Electricitat, gas, aigua i serveis de sanejament
Tema6P3Comerç
Tema7P4Transports, emmagatzematge i comunicacions
Tema8P5Serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema9--Serveis prestats a la col·lectivitat, socials i personals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.