Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de Nacions Unides
Mundial
Adoptada per la Comissió d'Estadística de Nacions Unides
1968
Francès
3824 Fabrication de machines et matériel spéciaux pour l'industrie, à l'exclusion des machines à travailler le métal et le bois
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (fr)-CIIU-REV.3 (fr)
Codi CIIU-REV.3 (fr)Partició (*)Descripció
Tema2912--Fabrication de pompes, de compresseurs et d'articles de robinetterie
Tema2914--Fabrication de fours et de brûleurs
Tema2915--Fabrication de matériel de levage et de manutention
Tema2919--Fabrication d'autres machines d'usage général
Tema2922--Fabrication de machines-outils
Tema2924--Fabrication de machines pour les mines, les carrières et la construction
Tema2925--Fabrication de machines pour le traitement des produits alimentaires, des boissons et du tabac
Tema2926--Fabrication de machines pour les industries du textile, de l'habillement et des cuirs
Tema2929--Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Tema3190--Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a.
Tema3511--Construction et réparation de navires de commerce
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.