Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
610 Comerç a l'engròs
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema6100Comerç a l'engròs
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema611--Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs
Tema612--Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Tema613--Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria, i per al manteniment i funcionament de la llar
Tema614--Comerç a l'engròs d'articles de consum durador
Tema615--Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química
Tema616--Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial
Tema619--Altres tipus de comerç a l'engròs
Tema621--Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
Tema629--Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA
Tema631--Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
Tema632--Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
Tema633--Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
Tema634--Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
Tema635--Intermediaris del comerç de mobles, articles de parament i ferreteria
Tema636--Intermediaris del comerç de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Tema637--Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
Tema638--Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
Tema639--Intermediaris del comerç d'altres productes NCAA
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema371--Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Tema372--Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
Tema501--Venda de vehicles de motor
Tema503--Venda de parts, peces i accessoris de vehicles de motor
Tema504--Venda, manteniment i reparació de motocicletes i de les seves parts, peces i accessoris
Tema511--Intermediaris del comerç
Tema512--Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, animals vius, aliments, begudes i tabac
Tema513--Comerç a l'engròs de béns de consum, llevat dels alimentaris
Tema514--Comerç a l'engròs de productes intermedis no agraris,ferralla i rebuigs
Tema515--Comerç a l'engròs de maquinària, equips i materials
Tema519--Comerç a l'engròs d'altres productes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.