Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
38 Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema381Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema382Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
Tema383Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
Tema384Construcció de material de transport
Tema385Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema25--Indústries químiques
Tema31--Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32--Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema33--Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Tema34--Construcció de maquinària i material elèctric
Tema35--Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Tema36--Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Tema37--Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema38--Construcció d'altres materials de transport
Tema39--Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Tema45--Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema22--Activitats d'edició i impressió i de reproducció de suports enregistrats
Tema24--Fabricació de substàncies i productes químics
Tema27--Fabricació de productes bàsics de la metal·lúrgica
Tema28--Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29--Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema30--Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema31--Fabricació de maquinària i aparells elèctrics ncaa
Tema32--Fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33--Fabricació d'instruments mèdics, òptics i de precisió, i fabricació de rellotges
Tema34--Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35--Fabricació d'altres tipus d'equip de transport
Tema36--Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
Tema72--Informàtica i activitats que s'hi relacionen
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.