Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
382 Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3821Construcció de motors i turbines
Tema3822Construcció de màquines agrícoles i forestals
Tema3823Construcció de màquines per a treballar els metalls i la fusta
Tema3824Construcció de màquines i material especial per a la industria, llevat de màquines per a treballar els metalls i la fusta
Tema3825Construcció de màquines d'oficina, màquines de calcular i de màquines comptables
Tema3829Construcció de màquines i material, llevat de màquines elèctriques, ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema253--Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
Tema316--Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema319--Tallers mecànics independents
Tema321--Construcció de màquines i tractors agrícoles
Tema322--Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
Tema323--Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema324--Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema325--Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema326--Fabricació d'òrgans de transmissió
Tema329--Construcció d'altres màquines i equips mecànics
Tema330--Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema289--Fabricació d'altres productes metàl·lics; activitats de serveis de treball de metalls
Tema291--Fabricació de maquinària d'ús general
Tema292--Fabricació de maquinària d'ús especial
Tema293--Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
Tema300--Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema319--Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
Tema342--Fabricació de carrosseries per a vehicles automotors; fabricació de remolcs i semiremolcs
Tema351--Construcció i reparació de vaixells i altres embarcacions
Tema359--Fabricació d'equips de transport ncaa
Tema369--Indústries manufactureres ncaa
Tema725--Manteniment i reparació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.